Coronavirus

Woonvisie 2021 gemeente Tubbergen

Publicatiedatum: 
7 jul 2021

Wonen blijft onveranderd een plekje houden in de Top 3 van de meest belangrijke thema’s van de inwoners van de gemeente Tubbergen. Om ervoor te zorgen dat er ook op termijn voldoende woningen in alle segmenten én in alle dorpen blijven, wordt om de 4 jaar de gemeentelijke Woonvisie opgesteld. De visie voor 2021+ werd op 6 juli door de gemeenteraad vastgesteld.

De Woonvisie is een plan, dat gaat over het realiseren van voldoende nieuwbouwwoningen in de koopsector variërend van rijen, dubbelblok, appartementen en vrijstaand, levensloopbestendig. Ook moeten er voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen zijn. Ook wordt hierin de toenemende vraag naar diverse soorten zorgwoningen meegenomen. Daarnaast is er aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten, statushouders en woonwagenbewoners.

“Omdat Wonen een belangrijk thema is binnen het Maatschappelijk Akkoord, is de visie opgesteld in samenwerking met alle partners op gebied van de huursector, wonen en zorg”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “Ook hebben we uitvoerig gesproken met de woningstichting, makelaars en projectontwikkelaars, de Adviesraad Sociaal Domein en de Mijn Dorp 2030 Werkgroepen Wonen. Uit de woonenquêtes van de woongroepen blijkt dat de eerste jaren de aandacht meer op de starters moet komen te liggen, daarna meer op senioren en levensloopbestendige woningen.”

De woonbehoefte is uitgewerkt per kern. “Deze is richtinggevend voor de toekomstige woningbouwopgave”, zegt de wethouder. “We blijven de komende jaren de ontwikkelingen op de woningmarkt volgen.”

Op dit moment zijn in de meeste dorpen woningbouwplannen in voorbereiding. “Het gaat hierbij om ruim 100 kavels, waarvan de helft als starterskavel. Ook ontwikkelaars zijn bezig met diverse plannen. In totaal praten we over zo’n 350 woningen.”

Woning puzzel
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-