Coronavirus

Woonrijp maken plan Weemselerveld Albergen

Woonrijp maken plan Weemselerveld zuid 3 te Albergen

 

Na aanbesteding heeft Wegenbouw Lansink B.V. uit Saasveld de opdracht van de gemeente Tubbergen gekregen om nieuwbouwplan Weemselerveld zuid 3 te Albergen definitief woonrijp te gaan maken.

Planning:

De eerste werkzaamheden zijn momenteel bezig en/of reeds uitgevoerd. De overige werkzaamheden gaan we gefaseerd uitvoeren. Onze globale fasering/planning is vooral afgestemd op de voortgang van de bouw van de nog resterende woningen op nieuwbouwplan Weemselerveld zuid 3. Deze planning is wel onder voorbehoud in verband met de voortgang van de nog te realiseren woningen en de onvoorziene- en weersomstandigheden. Hiervoor vragen wij uw begrip. De globale planning en de definitieve woonrijp-maak-tekening zijn hieronder als PDF te vinden.

Wat betekent dit voor u:

We kunnen niet voorkomen dat u tijdens de uitvoering hinder zult ondervinden van onze werkzaamheden. Vanzelfsprekend proberen wij dit te beperken. Voor de start van iedere deelfase informeren wij u weer met een korte informatiebrief waarin onder andere zaken als bereikbaarheid en afvalinzameling worden besproken. 

Vragen en opmerkingen:

Als u vragen en/of opmerkingen heeft omtrent de planning, de werkzaamheden en/of uw bereikbaarheid kunt u contact met ons opnemen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Tijdens de hele realisatiefase kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitvoerder van Wegenbouw Lansink, de heer R. Spit. Hij is telefonisch bereikbaar op: 06-20056583 of per e-mail:  Lansink@lansink-wegenbouw.nl 
  • Natuurlijk kunt u ook onze medewerkers aanspreken als zij bij u in de straat aan het werk zijn;
  • Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de heren R. Hannink of E. Morsink van de gemeente Tubbergen afdeling Openbare Ruimte. Zij zijn telefonisch bereikbaar via: 0546-628000 of per e-mail:  info@noaberkracht.nl 

 

pdf Globale planning Weemselerveld (PDF, 75.87 KB)

 

pdf Weemselerveld inrichtingstekening (PDF, 536.04 KB)