Coronavirus

Woonrijp maken plan Weemselerveld Albergen

Na aanbesteding heeft Wegenbouw Lansink B.V. uit Saasveld de opdracht van de gemeente Tubbergen gekregen om nieuwbouwplan Weemselerveld zuid 3 te Albergen definitief woonrijp te gaan maken.

 

Hoe ziet de planning eruit?

De werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. De overige werkzaamheden worden in het voorjaar 2021 uitgevoerd. Wij sluiten hierbij aan bij de vorderingen van de woningbouw. De globale planning en de definitieve woonrijp-maak-tekening zijn hieronder als PDF te vinden.

 

Wat betekent dit voor u?

We kunnen niet voorkomen dat u tijdens de uitvoering hinder zult ondervinden van onze werkzaamheden. Vanzelfsprekend proberen wij dit te beperken. Voor de start van iedere deelfase informeren wij de direct aanwonenden met een korte informatiebrief waarin onder andere zaken als bereikbaarheid en afvalinzameling worden besproken.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Als u vragen en/of opmerkingen heeft omtrent de planning, de werkzaamheden en/of uw bereikbaarheid kunt u contact met ons opnemen. Dit kan op de volgende manieren.

Tijdens de hele realisatiefase kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitvoerder van Wegenbouw Lansink, de heer R. Spit. Hij is telefonisch bereikbaar op: 06-20056583 of per e-mail:  Lansink@lansink-wegenbouw.nl 

Natuurlijk kunt u ook onze medewerkers aanspreken als zij bij u in de straat aan het werk zijn;

Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de heer E. Morsink van de gemeente Tubbergen afdeling Openbare Ruimte. Hij is telefonisch bereikbaar via: 0546-628000. 

 

pdf Globale planning Weemselerveld (PDF, 75.87 KB)

 

pdf Weemselerveld inrichtingstekening (PDF, 536.04 KB)