Coronavirus

Woningstichting Tubbergen en gemeente Tubbergen ondertekenen jaarschijf 2020

Publicatiedatum: 
9 jan 2020

Gemeente Tubbergen en Woningstichting Tubbergen werken samen om inwoners in de gemeente prettig, betaalbaar en duurzaam te laten wonen. Om dit te realiseren maakten de partijen voor een periode van vier jaar prestatieafspraken die ieder jaar worden uitgewerkt in concrete activiteiten. Op donderdag 9 december ondertekenden wethouder Erik Volmerink en directeur Peter Roelofs de overeenkomst met voorgenomen activiteiten voor het jaar 2020, ook wel de jaarschijf 2020 genoemd.

In 2020 ligt de nadruk op het reageren op de ontspannen huurwoningmarkt. “Gemiddeld genomen kan een inwoner al binnen drie maanden over een sociale woning beschikken”, licht Peter Roelofs toe. “Vooralsnog is er geen sprake van leegstand in de huurmarkt, maar we verwachten dat dit zal veranderen en dat er een overschot aan huurwoningen ontstaat. In de toekomst willen we deze woningen te koop aanbieden.” Beide partijen hopen dat de vrijgekomen huurwoningen op die manier zullen voorzien in de behoefte aan koopwoningen voor onder andere starters. 

“Tegelijkertijd houden we ook gelijk rekening met onze gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk woningen te verduurzamen”, vult wethouder Erik Volmerink aan. 

Daarnaast wordt aankomend jaar gewerkt aan prestatieafspraken voor de periode na 2020. “We gaan de komende jaren onder andere samen aan de slag met de zorginfrastructuur. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen in de gemeente Tubbergen zo lang mogelijk prettig thuis kan blijven wonen”, licht Volmerink toe. “Met als uiteindelijk doel dat er voor iedere inwoner van de gemeente Tubbergen een geschikte woning is.”

Ondertekening jaarschijf 2020
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-