Coronavirus

Woningstichting Tubbergen en gemeente spelen in op een nieuwe Woonvisie

Publicatiedatum: 
13 jan 2022

De gemeente Tubbergen en Woningstichting Tubbergen hebben samen prestatieafspraken gemaakt. De prestatieafspraken gaan onder andere over betaalbaarheid van huurwoningen, voldoende beschikbaarheid van huurwoningen en duurzaamheid.

Tweejaarlijks maken de Gemeente en Woningstichting Tubbergen afspraken over de bijdrage van Woningstichting Tubbergen aan het wonen in de gemeente. Hierbij is ook de Huurdersorganisatie Tubbergen betrokken.

Nieuwe Woonvisie

In 2021 heeft de Gemeente Tubbergen een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Op basis van deze Woonvisie zijn prestatieafspraken gemaakt. Gekozen is voor een raamovereenkomst van vier jaar met daarbinnen concrete afspraken voor telkens twee jaar. Jaarlijks wordt gezamenlijk bezien of de afspraken bijgesteld moeten worden.

“Dankzij een raamovereenkomst van vier jaar met daarbinnen concrete afspraken voor twee jaar, kunnen we beter inspelen op de woonbehoefte. Het kan namelijk zo maar zijn dat over vier jaar de wensen en behoeften er anders uit zien dan over twee jaar. Door het nieuwe raamovereenkomst spelen we hier beter op in”, laat wethouder Erik Volmerink weten.

Gemaakte afspraken

Zowel de Gemeente Tubbergen, Woningstichting Tubbergen als de Huurdersvereniging Tubbergen, zijn blij met de gemaakte prestatieafspraken. Ze gaan over betaalbaarheid van huurwoningen, voldoende beschikbaarheid van huurwoningen en verduurzaming. Maar ook over leefbaarheid in kernen en wijken en samenwerking op het gebied van sociaal maatschappelijke problemen.

De prestatieafspraken werden ondertekend door wethouder Erik Volmerink, Hans Holtkamp van de Huurdersvereniging en Hanneke de Rijter van de Woningstichting.