Coronavirus

Wonen, zorg en groen op locatie Verdegaalhal

Publicatiedatum: 
8 jun 2020

Met het opnieuw inrichten van de locatie Verdegaalhal wordt invulling gegeven aan één van de speerpunten uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen, namelijk het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte en een goede nieuwe invulling voor de locatie Verdegaalhal.

Uit gesprekken met inwoners in alle kernen blijkt telkens weer dat de behoefte aan woningen voor starters en ouderen groot is. Daarom streeft de gemeente Tubbergen ernaar om locaties die opnieuw ontwikkeld moeten worden, hiervoor te gebruiken. De voormalige sporthal Verdegaalhal is daarvan een goed voorbeeld, deze wordt in het nieuwe plan gebruikt voor wonen, zorg en groen.

“We willen een deel van het terrein gebruiken voor de bouw van appartementen”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “Een ander deel van het gebied kan worden ontwikkeld voor wonen en zorg. Tegelijkertijd kan bij de plannen ook worden gedacht aan het terugbrengen van meer groen in het centrum van Tubbergen.”

De gemeenteraad neemt eind juni een besluit over dit voorstel.

mijn maatschappelijk akkoord
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-