Wonen op De Esch weer een stap dichterbij

Publicatiedatum: 
4 feb 2019

Wonen op De Esch komt langzaam maar zeker steeds een stapje dichterbij.  Van 30 januari tot 12 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Binnen deze termijn is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Afhankelijk van eventuele zienswijzen, wordt het plan vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad om vastgesteld te worden.

Het plan zal tijdens de raadsvergadering in mei of juni worden behandeld. Na vaststelling hebben de indieners van een zienswijze de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State in Den Haag. Vervolgens zal de Raad van State uitspraak doen of het ingestelde beroep gerond is of niet en of daarmee het bestemmingplan al dan niet onherroepelijk is geworden.

Wethouder Roy de Witte volgt de ontwikkelingen op de voet.  “In de gemeente Tubbergen willen we de woningen bouwen die echt nodig zijn”, zegt hij. “We hebben op dit moment met name veel jonge starters op de woningmarkt die graag in Tubbergen willen blijven wonen. Door dit plan kunnen we hen een plek bieden in onze gemeente en dat is goed, want wie de jeugd heeft. heeft de toekomst. Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan komt voor hen de dag dat ze kunnen starten met bouwen weer een stuk dichterbij.”

logo gemeente Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-