Coronavirus

Wil jij deze zomer kamperen? Zet dan jouw handtekening onder de spelregels!

Publicatiedatum: 
22 jun 2018
Als afsluiting van het schooljaar wordt aan het begin van de vakantie heel wat afgekampeerd in de gemeente Tubbergen. Vaak in een tent die wordt opgezet op eigen grond of bij een (bekende) grondeigenaar uit de gemeente. Deze jarenlange traditie wil het college van de gemeente Tubbergen graag in stand houden, maar het moet natuurlijk ook leuk blijven. Daarom verzoekt zij de jonge kampeerders eerst de spelregels te ondertekenen, voordat er gekampeerd kan worden.

De spelregels voor kamperen zijn opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst op woensdag 16 mei 2018. Burgemeester Haverkamp nodigde die avond kampeerders, ouders en grondeigenaren van de kampeerplek uit om samen in gesprek te gaan over de kampeerfeesten. Met elkaar hebben zij een aantal spelregels opgesteld, die verschillende partijen moeten ondertekenen, voordat jongeren kunnen kamperen.

Gezond en veilig kamperen
“We zijn als gemeente enthousiast over de kampeertraditie en juichen het kamperen toe. Maar wel op basis van goede afspraken. De spelregels zorgen ervoor dat we er allemaal plezier aan beleven en dat iedereen weet wat wel en niet is toegestaan bij kampeerfeesten. Veiligheid en gezondheid staan voor ons bovenaan het prioriteitenlijstje. Niet tekenen, betekent dan ook: geen kampeerfeest!”

Kom de spelregels vanaf 25 juni ondertekenen!
Vanaf maandag 25 juni liggen de spelregels klaar bij de receptie van het gemeentehuis in Tubbergen. De spelregels moeten worden ondertekend door zowel een vertegenwoordiger van de kampeergroep, als één van hun ouders (contactouder), de grondeigenaar en de gemeente. De spelregels dienen voor aanvang van het kampeerfeest weer te worden ingeleverd bij de receptie in het gemeentehuis van Tubbergen.

kamperen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-