Wij in de Buurt staat klaar voor mantelzorgers in de gemeente Tubbergen

Publicatiedatum: 
12 okt 2018

Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Zorgt u voor een lange tijd voor uw partner, een familielid of bekende? Denk bijvoorbeeld aan zorg bij een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Dan bent u mantelzorger.

Mantelzorg kan zwaar zijn. Vaak kiest men er niet voor om mantelzorger te worden, maar overkomt het je. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken, kan de gemeente helpen in samenwerking met netwerkorganisatie Wij in de Buurt. Het is belangrijk een plek te hebben waar men met vragen terecht kan, waar men ervaring heeft met de problemen waar je tegenaan loopt. “Mantelzorg lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet” zegt wethouder Roy de Witte. “Mantelzorgers zijn vaak stille krachten die we niet over het hoofd mogen zien en daarom is het belangrijk deze ondersteuning te kunnen bieden aan onze inwoners.”

Wij in de Buurt

Wij in de Buurt is de netwerkorganisatie die in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen algemene voorzieningen aanbiedt en ondersteunt. Algemene voorzieningen zijn diensten waar inwoners zonder indicatie van de gemeente een beroep op kunnen doen. Wij in de Buurt biedt ondersteuning bij vragen van mantelzorgers; voor zowel jong en oud. Hiervoor zijn er twee mantelzorgconsulenten beschikbaar: Edith Harmsen en Nicolet Plegt. “Wij bieden individuele ondersteuning, denk hierbij aan: het bespreken en delen van zorgproblemen en dilemma’s of denk aan het geven van informatie en advies over allerlei mantelzorgvraagstukken. Er zijn ook vrijwilligers die ingezet kunnen worden, zodat mantelzorgers even tijd voor zichzelf kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij een dementerende oudere die niet meer alleen kan zijn”, legt Edith Harmsen uit.

Wij in de Buurt organiseert maandelijkse bijeenkomsten bestemd voor mantelzorgers, bijvoorbeeld lunchbijeenkomsten met speciale gastsprekers over gezond leven, loslaten of het levenstestament. Jaarlijks organiseren zij in november ook de dag van de mantelzorg, bedoeld voor alle mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen. Nicolet Plegt vertelt: “De reacties die wij van mantelzorgers krijgen bij bijeenkomsten zijn voornamelijk dat het fijn is om ervaringen te delen, te horen dat ze niet de enige zijn en dat ze dankzij de vrijwilliger even de tijd voor zichzelf hebben.” Bij de bijeenkomsten staat ook het ontmoeten van lotgenoten centraal.

Heeft u behoefte aan ondersteuning als mantelzorger of heeft u vragen aan Wij in de Buurt? Neem dan contact op met het Sociaal Team van Wij in de Buurt via sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl of telefonisch op 085-0514058. Ook kunt u een bezoek brengen aan het spreekuur. Het Sociaal Team is elke werkdag van 09.00-10.00 uur te vinden bij de stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (Pastoor Bloemenstraat 5). Meer informatie op www.wijindebuurt.nl.

Wij in de buurt
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-