Coronavirus

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

We willen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Daarom helpen en ondersteunen wij inwoners bij hulpvragen die zij zelf niet kunnen oplossen. Hier zijn wij samen verantwoordelijk voor: we moeten samen omzien naar elkaar.

Wat moet u weten?

Soms kunt u een hulpvraag zelf niet oplossen en heeft u hulp en ondersteuning nodig. U kunt terecht bij consulenten van team ondersteuning & zorg voor vragen over maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo zoals dagbesteding, begeleiding, verblijf, huishoudelijke ondersteuning, een rolstoel, een vervoersvoorziening of een woningaanpassing.

Om tot de best passende zorg te komen, maken wij gebruik van het Twents Model voor Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning voor de inzet van dagbesteding, begeleiding en verblijf. Dit houdt in dat wij niet het aanbod, maar uw vraag centraal stellen. Bij het oplossen van uw vraag gaan wij uit van uw eigen kracht, maar dat betekent niet dat u op uzelf bent  aangewezen. Het betekent dat we samen met u gaan kijken wat mogelijk is vanuit uw eigen omgeving en op basis daarvan aanvullende ondersteuning bieden.

Wilt u weten hoe het Twents Model Maatschappelijke Ondersteuning in zijn werk gaat? Bekijk het korte animatiefilmpje!

Sociale kaart

Voordat u een melding maakt, kunt u ook eerst zelf gaan kijken naar mogelijke oplossingen voor uw hulpvragen. Op de sociale kaart (www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl) vindt u bijvoorbeeld meer informatie over de thema’s wonen, werken, zorg, vervoer en jeugd. De sociale kaart kan u ook helpen bij het vinden van de juiste organisatie, die u ondersteuning kan bieden bij uw vraag.

Melding doen

U kunt hier makkelijk en snel uw hulpvraag melden. Aan de hand van uw melding wordt er contact met u opgenomen door een consulent Zorg van de gemeente Tubbergen.