Coronavirus

Werken aan kansen voor starters op de woningmarkt

Publicatiedatum: 
6 dec 2018

>>> Bijeenkomst voor jongeren op maandag 17 december 2018 in Langeveen <<<

De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) gaat zich inzetten voor starters op de woningmarkt. Volgens de vereniging is het voor veel jongeren en starters moeilijk om een geschikte en betaalbare woning te vinden.  De vereniging gaat samen met provincie Overijssel onderzoeken wat daarvan de oorzaak is.

De OVKK heeft samen met de provincie Overijssel een project vormgegeven rondom de positie van starters op de woningmarkt. De uitvoering van het project wordt gedaan door externe buro’s.

Het project wordt op basis van een steekproef uitgevoerd in vijf kernen, verdeeld over de gehele provincie, behorende tot de volgende gemeenten: Almelo, Hof van Twente, Olst-Wijhe, Steenwijkerland en Tubbergen. In Tubbergen is gekozen voor de kern Langeveen.

Wethouder Erik Volmerink onderschrijft het belang van de pilot: “Dit onderzoek sluit naadloos aan bij ons eigen gemeentelijk woonbeleid, dat staat voor een passende huisvesting voor iedere doelgroep. Binnen de werkgroepen Wonen van Mijn Dorp 2030 hebben wij hiervoor ook veel aandacht, maar de groep jongeren is niet altijd zichtbaar. Daarom is het goed dat met deze pilot hierop nog eens extra wordt ingezoomd.”

De pilots zijn gericht op het realiseren van woningen voor jongeren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar transformatie van al bestaande bouw. Daardoor wordt het aangezicht van de kern verbeterd, wat bij kan dragen aan de versterking van leefbaarheid en vitaliteit. In de toekomst gaat de vereniging ook met alle partijen in gesprek om mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting te verkennen en realiseren. Daarnaast kijkt ze samen met de provincie en gemeenten of het huidige beleid voldoet aan de wensen en behoeften of waar mogelijk moet worden aangepast.

Op maandagavond 17 december vanaf 20:00 uur zijn de jongeren van Langeveen uitgenodigd voor een gespreksbijeenkomst over woningbouw voor jongeren. De bijeenkomst wordt gehouden in de Gaarf.