Coronavirus

Vrijwillige kavelruil op grote schaal in Reutum: agrariërs ruilen grond en natuurgebied de Reutumer Weuste breidt uit.

Publicatiedatum: 
4 jun 2019

Het is een bijzondere kavelruil in Reutum: ruim 140 hectare landbouwgrond wordt door verschillende agrariërs geruild, zodat zij efficiënter kunnen werken. Ook maken stukken natuurgrond plaats voor landbouw, maar bij de Reutumer Weuste wordt landbouwgrond weer teruggegeven aan de natuur. “En dat allemaal vrijwillig. Een mooi resultaat dankzij de samenwerking van veel partijen”, aldus wethouder Erik Volmerink.

Al in 2013 gaf Staatsbosbeheer aan dat zij, vanuit een provinciale opgave, graag nieuwe natuur wilde aanleggen bij natuurgebied Reutumer Weuste, aan de westkant van Reutum. Dankzij een grote vrijwillige kavelruil wordt dat mogelijk. Agrariërs ruilen stukken landbouwgrond met elkaar en er wordt ook 13 hectare landbouwgrond omgezet naar natuurgrond. Als compensatie wordt ruim 12 hectare grond die ooit bedoeld was voor natuurbeheer maar zijn functie verloren heeft, omgezet naar landbouwgrond. “Ik ben blij dat het gezamenlijke proces eindelijk in procedure kan gaan,” aldus wethouder  Erik Volmerink. “Als het bestemmingsplan straks officieel gewijzigd is, sluiten de kavels van de agrariërs beter aan. Staatsbosbeheer ziet een wens in vervulling gaan, want de Reutumer Weuste wordt uitgebreid. Tegelijk kan waterschap Vechtstromen waterberging realiseren en de beek verleggen, waardoor het waterbeheer in het gebied verbetert.”

Martin Wiltink van de initiërende stichting Coördinatie Kavelruil Overijssel (CKO) licht toe: “Er gaat wel wat veranderen in het landschap. In de buurt van de Stroveldsweg wordt landbouwgrond gerealiseerd, terwijl tegelijk de Reutumer Weuste wordt uitgebreid met natuurgrond. Per saldo gaat de natuur er op vooruit. De oppervlakte natuur neemt toe en door de ruiling ontstaat een natuurlijke verbinding met een ander natuurgebied. Het landschap wordt verder versterkt door drie bomen terug te planten voor elke twee bomen die verdwijnen.”

Voor CKO draait het er uiteindelijk om dat alle deelnemers tevreden zijn. “En dat is het geval,” aldus Wiltink. “Iedereen heeft water bij de wijn gedaan, maar er is voldoende voordeel overgebleven. Met als resultaat dat we het kavelruilproject nu kunnen afronden. De verwachting is dat begin volgend jaar gestart wordt met de werkzaamheden. Het waterschap wil met de waterberging aan de slag, Staatsbosbeheer met hun nieuwe natuur en de boeren met hun landbouwgrond.”

Jeroen Groothuis is een van de deelnemende grondeigenaren. Een deel van zijn grond wordt straks natuur terwijl hij even verderop aan de slag kan op zijn nieuwe landbouwgrond. “We zijn heel wat discussies verder, maar uiteindelijk zijn we samen tot een mooi resultaat gekomen. Ik ben blij met de ruil. En het stukje natuur dat we inleveren? Dat valt straks niet eens op in het landschap. Iets verder komt het weer terug en uiteindelijk wordt het aanzicht er alleen maar mooier van.”

vrijwillige_kavelruil_in_reutum.jpeg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-