Coronavirus

Voorontwerpbestemmingsplan De Esch openbaar

Publicatiedatum: 
19 mrt 2018
Het college van de gemeente Tubbergen wil graag bouwen voor verschillende  doelgroepen met daarbij de focus op inbreidinglocaties. Omdat het woningbouwplan De Esch daar goed bij aansluit, heeft het college op 13 maart besloten om het voorontwerpbestemmingsplan inzake het woningbouwplan voor deze locatie vanaf 22 maart voor zes weken ter inzage te leggen.

Het plan voorziet in de bouw van 51 woningen voor verschillende doelgroepen. Dat betekent dat een groot aantal starters, doorstromers en senioren kunnen bouwen. Met het plan wordt tevens het nu braakliggende terrein van het voormalig tuincentrum De Esch herontwikkeld en dat geeft de entree van Tubbergen een beter aangezicht.

Wethouder Roy de Witte is blij met deze ontwikkeling. “We hebben met name veel jonge starters op de woningmarkt die graag in Tubbergen willen blijven wonen. Door dit plan kunnen we hen een plek bieden in onze gemeente. Dat geldt overigens ook voor de overige woontypen die in dit plan worden meegenomen. Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan komt voor hen de dag dat ze kunnen starten met bouwen weer een stuk dichterbij.”

Plan de Esch
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
Art impression Building Design architecten