Verkiezingen 2019

Europees Parlement - 23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. In Nederland vindt de eerstvolgende verkiezing plaats op donderdag 23 mei 2019.

Meer informatie over de verkiezingen Europees Parlement vindt u hier

Gemeentelijke informatie

Alle informatie over het stemmen, een volmacht of kiezerspas aanvragen en stemmen vanuit het buitenland leest u hier

Overzicht van de stembureaus
Locaties verkiezingsborden  
Aanvragen vervangende stempas (J8) 
Aanvragen kiezerspas (K6)  
Verzoek stemmen bij volmacht (L8)

Wel stemmen, maar geen Nederlands paspoort

Woont u in Nederland maar hebt u geen Nederlandse nationaliteit? En u heeft wel een nationaliteit van een land binnen Europa? Dan kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Hiervoor moet u zich laten registreren. Uw verzoek moet uiterlijk 9 april 2019 in ons bezit zijn.

Heeft u zich al eerder geregistreerd? Als dat na 1 april 2017 was hoeft u niets te doen, u krijgt de documenten automatisch per post. Was dat voor 1 april 2017 dan moet u zich nog eenmalig registeren, dan wordt uw registratie permanent. 

Hieronder kunt u het registratieformulier vinden waarmee u zich hiervoor kunt registreren. Leest u de uitleg op het formulier goed.
Y-32 Duitse versie 
Y-32 Engelse versie 
Y-32 Franse versie

Om u te registreren print u het formulier uit en stuurt u dit formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs naar het onderstaande adres:
Gemeente Tubbergen
Team verkiezingen
Antwoordnummer 26
7620 VS Tubbergen

Voorwaarden om u te registreren:

  • U woont op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) in Nederland en bent geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Dinkelland;
  • U bent op de dag van stemming (23 mei 2019) 18 jaar of oude;
  • U heeft zich bij de gemeente laten registreren met een formulier Y32;
  • U bent, zowel in Nederland als in de lidstaat waar u onderaan van bent, niet uitgesloten van het kiesrecht.


Stemmen in uw land van herkomst
Wilt u in uw land van herkomst stemmen voor de Europese verkiezingen? Dan hoeft u niets te doen, tenzij u zich al eerder in Nederland heeft geregistreerd. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente.

Bekendmakingen
Bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 is een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen en zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Lees hier de officiële bekendmakingen van de burgemeester: bekendmaking volmacht en bekendmaking kiezerspas.