Coronavirus

Verkenning samenwerkingsmogelijkheden Noaberkracht en Oldenzaal

Publicatiedatum: 
23 nov 2021

Binnen de 14 Twentse gemeenten wordt er op allerlei thema’s ambtelijk samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en in het sociaal domein. Noaberkracht wil verkennen op welke gebied nog meer samengewerkt kan worden met Oldenzaal. Waarbij de meerwaarde voorop staat. De gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen worden gevraagd om in te stemmen met de opdracht voor de verkenning.  

Noaberkracht - de ambtelijke organisatie van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen - bestaat inmiddels alweer acht jaar. “We hebben onze organisatie goed op orde, ook voor de komende jaren en dat willen we ook graag zo houden”, zegt John Joosten, burgemeester van Dinkelland en bestuursvoorzitter van Noaberkracht. “We zien echter ook een verschuiving van taken tussen Rijk en gemeenten en een veranderende omgeving. Denk aan klimaatverandering, digitalisering en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom is het verstandig om alvast vooruit te kijken en te verkennen wat nodig is om onze organisatie toekomstbestendig te houden.”

Bij de gezamenlijke verkenning gaat het bestuur van Noaberkracht uit van haar eigen kracht. “Als we op termijn meer gaan samenwerken, moet het ook echt toegevoegde waarde hebben”, vindt Jon Hermans, waarnemend burgemeester van Tubbergen en bestuursvoorzitter van Noaberkracht. “We hebben daarom drie principes geformuleerd die leidend zijn bij de verkenning. Dat zijn: ‘het samenlevingsgericht besturen en werken’, ‘de kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie’ en ‘een gezonde financiële positie’. Deze drie principes zijn erg belangrijk voor Noaberkracht en mogen door een eventuele samenwerking niet onder druk komen te staan. Daarom blijven we deze voor ogen houden gedurende de verkenning.”

Resultaat
Op 20 en 21 december worden de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland gevraagd om in te stemmen met de opdracht voor de verkenning. De verkenning moet een helder beeld geven van de mogelijke meerwaarde die samenwerking met Oldenzaal heeft voor Noaberkracht. Denk aan een samenwerking op inhoudelijke thema’s, samenwerking tussen afdelingen of aan een verdergaande ambtelijke samenwerking. Hierbij worden de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden verkend, inclusief de effecten voor de inwoners. Het resultaat wordt teruggelegd aan de gemeenteraden. Of de verkenning uiteindelijk ook zal leiden tot meer samenwerken en op welk niveau, zal daarna duidelijk worden.