Coronavirus

Verdegaallocatie

Publicatiedatum: 
19 jul 2021

Door de bouw van de Vlaskoel wordt er een nieuwe bestemming gezocht voor de voormalige sporthal Verdegaalhal. Omdat het pand is gelegen tussen de woonwijk en het winkelcentrum van Tubbergen biedt deze locatie diverse mogelijkheden en kansen.

De ligging maakt dat met name omwonenden, ondernemers (OHT) en Tubbergen Bruist een bepaald gevoel hebben bij deze locatie. Omdat de gelegenheid om een locatie opnieuw in te richten zich maar eenmaal in de zoveel jaar voordoet, is het belangrijk dat dit gebeurt op een manier waarmee iedereen tevreden is. Daarom wil de gemeente samen met alle betrokkenen nadenken en werken aan de invulling van deze locatie. Deze betrokkenen zijn omwonenden, ondernemers (OHT) Tubbergen Bruist. Zij vormen samen de Verdegaalgroep.

De drie groepen hebben allemaal een idee of plan voor de herinrichting van deze locatie. Ook zijn inmiddels een aantal ideeën van derden binnengekomen. Uit al deze ideeën wordt op 30 augustus a.s. een top 5 gemaakt door de Verdegaalgroep. Deze top 5 wordt vervolgens in een raadsvoorstel neergelegd bij de gemeenteraad. Het is aan hen om daaruit het meest haalbare idee te selecteren en daarover een besluit te nemen.

Mocht ook u een idee hebben over de invulling van de locatie Verdegaalhal, dan horen we dat graag voor 20 augustus a.s. U kunt zich hiervoor per mail aanmelden bij verdegaalhal@tubbergen.nl