Veilig verkeer is meer dan infrastructuur

Publicatiedatum: 
7 nov 2018

In een Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) komen onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen en duurzame mobiliteit. “We hebben aan een groot aantal organisaties en instanties op het gebied van verkeer en vervoer en aan de dorpsraden gevraagd wat zij belangrijk vinden op dit gebied,” vertelt wethouder Erik Volmerink. “We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk punten op te nemen in het GVVP, dat de komende vier jaar de basis vormt voor het mobiliteitsbeleid.” De gemeenteraad stelt het nieuwe GVVP in december vast.

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer fietsers, en dan vaak ook oudere fietsers, betrokken zijn bij ongelukken. In het GVVP staan dan ook maatregelen die erop gericht zijn om dit terug te dringen. “Er is geen specifieke locatie aan te wijzen waar veel ongelukken voorkomen” aldus Volmerink. “We gaan daarom niet één plek aanpakken, maar algemene maatregelen treffen om het fietsen voor oudere fietsers veiliger te maken. Bijvoorbeeld fietsstroken breder maken, paaltjes die in het midden staan weghalen. Ook kunnen we zorgen voor een middengedeelte in de weg als dat nodig blijkt, zodat het oversteken gemakkelijker wordt. Niet alleen de wegen zijn belangrijk, ook ons eigen gedrag. Als we een oudere fietser inhalen, geven we die dan extra ruimte? Minderen we vaart als iemand oversteekt? Daar kunnen we meer rekening mee houden. Maar ook de oudere fietser kan ervoor zorgen dat hij of zij beter voorbereid is. Dus niet direct met de e-bike op pad, maar eerst een training volgen. De gemeente werkt daar graag aan mee.”

Als het gaat om de bereikbaarheid binnen de gemeente Tubbergen, kan de gemeente niet alles zelf regelen. “Voor de hoofdwegen hebben we te maken met het rijk en de provincie. We hebben daar natuurlijk wel overleg over. Ook als het gaat om het openbaar vervoer. Zo zijn we aan het onderzoeken of er een betere busverbinding kan komen tussen Tubbergen en Hardenberg, bijvoorbeeld door de buurtbus anders te laten rijden.”

Natuurlijk is ook de weginrichting van invloed op de verkeersveiligheid. Als die niet duidelijk is, kan dit tot verwarring leiden en zullen er eerder ongelukken ontstaan. “Daarom passen we zo veel mogelijk de landelijke richtlijnen en aanbevelingen toe. Bij een verandering van een verkeerssituatie is goede uitleg heel belangrijk. Daar gaan we de komende jaren meer aandacht aan besteden,” aldus de wethouder.

fietsers
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-