Coronavirus

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Tubbergen is een ‘levend’ document

Publicatiedatum: 
23 jan 2020

In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Bij die landelijke doelstelling haakt de gemeente Tubbergen vol enthousiasme aan. In de uitvoeringsagenda Duurzaamheid die maandagavond is vastgesteld door de gemeenteraad wordt in beeld gebracht welke maatregelen nodig zijn om deze doelstelling stapsgewijs te halen.

Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardolie en gas moet plaatsmaken voor duurzame energieopwekking zoals bijvoorbeeld windenergie, zonnepanelen, bodemwarmte en biogas. “Overstappen op nieuwe vormen van energie is een enorme omschakeling, daarom willen we dit doen in nauwe samenwerking met onze inwoners”, zegt duurzaamheidswethouder Ursula Bekhuis. “Daarnaast moet het haalbaar en betaalbaar zijn.”

Om te bepalen hoeveel en op welke wijze de duurzame energie opgewekt kan worden, wordt gewerkt met  een stappenplan voor de jaren 2023, 2030 en 2050. “De eerste stap is een berekening hoeveel zonne-energie we kunnen opwekken via daken van bedrijven, woningen en overige gebouwen”, legt de wethouder uit. “Ook zijn we bezig met het zoeken naar de mogelijkheden voor biovergisting, waarbij het uitgangspunt het huidige mestoverschot is. Daarna kijken we wat de plaatsing van windmolens op kan leveren. Tot slot wordt in beeld gebracht wat verder nog moeten doen om de gestelde doelstellingen te halen.”

De uitvoeringsagenda is een zogenaamd ‘levend’ document. Op dit moment wordt er vooral gekeken naar technieken die er nu al zijn, maar nieuwe ontwikkelingen op dit gebied worden nauw in de gaten gehouden en meegenomen. “We werken hierin nauw samen met de andere gemeenten in Noordoost Twente en bundelen onze kennis en kunde.”

De gemeente draagt zelf ook bij aan de energietransitie: zo liggen er zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en ook op de nieuwe sporthal de Vlaskoel in Tubbergen. “Ook is er een besluit genomen dat gemeentelijk vastgoed in 2023 energielabel A moet hebben. In de meerjarenonderhoudsplannen is opgenomen dat we op momenten waarop onze gebouwen of installaties aan vervanging tot label A te komen.”

Bekhuis op dak bij zonnepanelen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-