Coronavirus

Twentse gemeenten en zorgaanbieders tekenen nieuwe overeenkomsten voor jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning

Publicatiedatum: 
19 okt 2018

Vanaf 1 januari 2019 gaan de Twentse gemeenten werken met het Twents Model voor Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning. Dit model helpt cliënt, gemeente en aanbieder om tot de best passende zorg te komen waarbij de cliënt centraal staat. Een aantal overeenkomsten met zorgaanbieders lopen van rechtswege op 31 december 2018 af. Daarnaast was het, doordat er gewerkt gaat worden met het Twents Model, noodzakelijk een aanbesteding te doen. De gegunde zorgaanbieders zijn op 19 oktober bekend gemaakt.

Het Twents model is ontwikkeld als werkwijze om resultaatgericht te werken, waarbij de cliënt centraal staat. De gemeente, aanbieder en cliënt werken samen om de gewenste ondersteuningsbehoefte van de cliënt te bereiken. De Twentse gemeenten gaan resultaatgericht werken, het denken in producten achter zich laten en meer integraal werken rond de inwoner en het gezin.

Wat verandert er voor de cliënt?
Het werken met het Twents Model is met name een verandering in de interne werkwijze van de gemeenten, waardoor cliënten weinig gaan merken van de invoering. Belangrijk feit is dat cliënten hun indicatie voor ondersteuning behouden zoals ze gewend zijn. Het kan wel zijn dat het contract van een huidige zorgaanbieder afloopt door de afgeronde aanbesteding. De gemeente neemt persoonlijk contact op met deze cliënten en kijkt dan samen naar een andere zorgaanbieder.

Gunningstraject
De Regio Twente is de aanbestedende dienst voor de deelnemende Twentse gemeenten. Tot 31 juli jl. konden zorgaanbieders zich bij de Regio inschrijven. De uiteindelijke lijst met gegunde zorgaanbieders zal beschikbaar worden gesteld op de website van www.samen14.nl. Contractmanagement en beheer is georganiseerd vanuit de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT). De overeenkomsten hebben een looptijd van meerdere jaren. Tijdens deze contractperiode is het, anders dan voorheen, doorlopend mogelijk voor nieuwe of bestaande partijen om zich onder dezelfde voorwaarden in te schrijven voor deze aanbesteding.

Ondersteuning op maat
Het Twents model brengt vernieuwing. Echt anders in de werkwijze is de ruimte die de aanbieder krijgt om hulp of ondersteuning op maat vorm te geven. Tegelijkertijd worden meer concretere doelafspraken met aanbieders gemaakt. Door het Twents model werken gemeente en aanbieder samen toe naar het beste resultaat voor de cliënt.