Coronavirus

Tubbergs Akkoord

Nieuw, anders en vooral samen

Dat is de kerngedachte van het Tubbergs Akkoord. Uit de verkiezingsprogramma’s van alle partijen bleek het al duidelijk: inwoners spelen de hoofdrol. In de afgelopen jaren zijn we met u in gesprek gegaan in het kader van Mijn Dorp 2030 en dat past bij ons als Tubbergse samenleving. Daarom doen we het coalitieproces ditmaal nieuw en anders. In plaats van een traditioneel coalitieakkoord, willen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers tot een Maatschappelijk Akkoord komen; een gezamenlijke agenda voor de komende raadsperiode. 

Bekijk hier het "Tubbergs Akkoord".