Coronavirus

Tubbergen voorzichtig op weg naar Afvalloos Twente in 2030

Publicatiedatum: 
19 jun 2020

Inwoners van Tubbergen mogen tevreden zijn over de manier waarop zij in 2019 hun afval hebben gescheiden. Zowel de hoeveelheid restafval als pmd-afval zijn in 2019 gedaald, zo blijkt uit de cijfers van afvalinzamelaar Rova. Wethouder Ursula Bekhuis is blij met het resultaat, maar ziet ook ruimte voor verbetering: “We voldoen nog niet aan de ambitie vanuit Afvalloos Twente, maar we zijn op de goede weg.”

De Twentse gemeenten hebben samen het project ‘Afvalloos Twente’ opgepakt. De ambitie is om in 2030 de hoeveelheid restafval terug te brengen tot maximaal 50 kilo per persoon per jaar. De hoeveelheid kilo restafval per Tubbergse inwoner is het afgelopen jaar met 1 kilo voorzichtig gedaald naar 64 kilo. Ook de inzameling van pmd (plastic, metalen en drankkartons) laat een dalende lijn zien van 39 kg per inwoner in 2018 naar 37 kg in 2019. De hoeveelheid kilo gft is gestegen van 157 kg naar 168 kg per inwoner.

Het scheidingspercentage van afval in Tubbergen is 80%, waarmee wordt voldaan aan de landelijke norm van 75%. “Een mooi resultaat!”, laat de wethouder weten. “Ik hoop dat onze inwoners zich willen (blijven) inzetten voor het goed scheiden van afval. Samen kunnen we zorgen voor een prettige en duurzamere leefomgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook juist voor volgende generaties. Laten we daarom met elkaar de schouders eronder zetten, zodat we de doelstelling voor 2030 halen.”

Om inwoners te (blijven) stimuleren om hun afval goed te scheiden, haakte de gemeente Tubbergen dit jaar aan bij de bewustwordingscampagne ‘Terugwinnaars’ van Rova. De campagne laat zien wat het belang is van goed afval scheiden. Door goed te scheiden, komt geen afval tussen de grondstoffen en kunnen die grondstoffen weer gebruikt worden voor het maken van nieuwe producten. Meer informatie over de campagne, vindt u op www.terugwinaars.nl.

Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-