Coronavirus

Toegankelijkheid wordt de norm in de gemeente Tubbergen

Publicatiedatum: 
4 okt 2021

In januari 2020 is in Tubbergen het Manifest “Iedereen doet mee” ondertekend. Iedereen moet mee kunnen doen, dát is de ambitie. Alle openbare gebouwen, winkels en horecagelegenheden in de gemeente Tubbergen zouden toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.  Begin 2022 komt ongehinderd (een maatschappelijk gedreven onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland) een kijkje nemen of de gemeente Tubbergen toegankelijk genoeg is.  

Voor de zomer is wethouder Hilde Berning-Everlo samen met centrummanager Claudia Timmers een ronde langs ondernemers gegaan in de gemeente Tubbergen. Gedurende deze ronde zijn ondernemers geïnformeerd en is er gepeild of er voldoende ondernemers bereid zijn om deel te nemen. “Er zijn minimaal 20 ondernemers nodig. Dat gaat lukken en daar zijn wij heel bij mee, we hebben heel veel positieve reacties gehad van ondernemers. We steven samen naar een inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort”, vertelt Hilde Berning-Everlo.
 

Toegankelijkheid in de gemeente Tubbergen

Tien tot vijftien procent van de inwoners in de gemeente Tubbergen heeft een beperking: mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden, slechtzienden en mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen. Hilde Berning-Everlo: “Onze inwoners komen letterlijk veel obstakels tegen. Zij willen gelijkwaardig kunnen deelnemen aan het openbare leven. Toegankelijkheid is daarvoor de belangrijkste randvoorwaarde”.

Het gehandicaptenplatform voert op dit moment de toegankelijkheidstoets uit voor openbare gebouwen in de gemeente Tubbergen. Een initiatief waar de gemeente erg blij mee is. De resultaten worden in het najaar verwacht.

Bij een goede toets komt er een vermelding op de website van MKB Toegankelijk, op de website van Ongehinderd en in de app van Ongehinderd. Ook ontvangt men een keurmerk. Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid maakt zichtbaar welke publieke gebouwen al in grote mate toegankelijk zijn, een (tussen)stap op weg naar de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS).

Over MKB-toegankelijk

MKB Toegankelijk is een programma van MKB-Nederland en VNO-NCW. Ze werken samen met het Ministerie van VWS, de NG en de Alliantie VN-verdrag, met daarin Ieder(in), Ongehinderd, Per Saldo, LFB, Mind Landelijk Platform en de Coalitie voor Inclusie. De ambitie wordt ondersteund door het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, die door Nederland is ondertekend.

foto Centrum Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-