Coronavirus

Subsidieregelingen voor energiebesparing

Publicatiedatum: 
6 feb 2019

Subsidie Haalbaarheidsstudies nieuwe energie
Deze regeling is gericht op subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven. Lees meer:

 • Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie voor energieopwekking of energiebesparing. Deze studie onderzoekt of de toepassing technisch inpasbaar of economisch rendabel is. De aandacht ligt op bouwkundige, technische, logistieke en organisatorische aspecten en het industriële verbruik.
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 15.000,- per aanvraag.
 • Voor alle details zie de link naar de regeling: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@L20/haalbaarheidsstudies/


Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel is aantrekkelijk voor ondernemingen en organisaties in Overijssel die willen investeren in energiebesparing en/of opwekking van nieuwe energie. Lees meer:

 • Het Energiefonds Overijssel verstrekt leningen en garanties aan ondernemingen voor de in aanmerking komende kosten van een energieproject.
 • De volgende kosten komen in aanmerking:
  • voor de opwekking van nieuwe energie uit zon, aardwarmte of biomassa waarbij het energieproject een terugverdientijd heeft van meer dan drie jaar en maximaal 15 jaar.
  • waarbij energiebesparingsmaatregelen worden genomen door:
   • aanpassing/vervanging van bedrijfsruimten, of
   • aanpassing van de productie, niet zijnde mobiele productiemiddelen;
   • waarbij het energieproject een terugverdientijd heeft van meer dan drie jaar en maximaal 15 jaar.
 • Voor alle details zie de link naar het Energiefonds Overijssel: http://www.energiefondsoverijssel.nl/


Hernieuwbare energie en energiebesparing
Deze regeling stelt subsidie beschikbaar voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing. Voor de volgende activiteiten kan subsidie worden aangevraagd. Lees meer:

 1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie A en voldoen aan de in de energielijst gestelde technische eisen.
 2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie B en voldoen aan de in de energielijst gestelde technische eisen.
 3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.
 • De maximale subsidie bedraagt € 200.000,-. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 februari 2019 tot 1 april om 17:00 uur.
 • Voor alle details zie de link naar de regeling: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@L1)/hernieuwbare-energie/


Vrijetijdseconomie
Bent u die bevlogen ondernemer in de vrijetijdssector die de verbinding aan durft te gaan? De provincie Overijssel zoekt ondernemers die samen met een partner nieuwe producten willen ontwikkelen en realiseren. Zo maken en houden we Overijssel aantrekkelijk. Samenwerken verdient meer! à Lees meer: http://www.overijssel.nl/thema's/toerisme/innoveren/