Subsidieregelingen ondernemers

Publicatiedatum: 
1 mrt 2018

In het subsidieloket van de gemeente Tubbergen kunt u alle subsidieregelingen vinden waarop u als ondernemer een beroep kunt doen. U kunt het loket bereiken via: www.vindsubsidiesintubbergen.nl. Hieronder vindt u tevens een korte lijst met een aantal subsidieregelingen die momenteel lopen.


Landbouwsubsidies:


Europese subsidieregelingen op het gebied van innovatie: