Coronavirus

Starterslening

Starterslening

Koopt u voor het eerst een woning? Of start u op de woningmarkt door een nieuwe woning te bouwen? En zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een starterslening.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de kosten van de aankoop van de woning en wat u maximaal kunt lenen volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een starterslening is een tweede hypotheek, als aanvulling op uw eerste hypotheek. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar en de rente staat voor 15 jaar vast.  De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.

De gemeenteraad beslist of de gemeente startersleningen verstrekt en hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Het kan dus voorkomen dat er geen geld meer is om aan uw verzoek om een starterslening te kunnen voldoen. De aanvragen om een starterslening worden behandeld op volgorde van datum van ontvangst van het formulier bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Voorwaarden

  • U koopt voor het eerst een woning.
  • De woning die u koopt of gaat bouwen staat in de gemeente.
  • De totale verwervingskosten zijn niet hoger dan € 260.000,-.
  • Er mag geen andere kortingsregeling van toepassing zijn.
  • U wilt via de starterslening niet meer dan € 25.000,- lenen.
  • Het te lenen bedrag is niet meer dan 20% van de verwervingskosten.

 

Aanvragen

Eerst vult u de checklist in. U moet elke vraag met “ja” kunnen beantwoorden om in aanmerking te kunnen komen voor een starterslening. De ingevulde checklist en de koopovereenkomst van de woning (of de koopovereenkomst en de aanneemovereenkomst bij de koop van een kavel), kunt u opsturen of bij het gemeentehuis afgeven. 

Nadat de gemeente de stukken heeft beoordeeld, besluit de gemeente of u in aanmerking komt voor het aanvragen van een starterslening bij Stichting Stimuleringsfonds Huisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). U kunt de lening bij SVn digitaal aanvragen via de website www.svn.nl.

SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u in aanmerking komt voor een starterslening. Deze lening kent conform de gemeentelijke verordening een maximum van € 25.000,-. SVn stelt de definitieve hoogte van de starterslening vast. Het leningsbedrag is inclusief afsluitkosten SVn en een borgtochtprovisie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

SVn zal uw aanvraag verder afhandelen en de administratie van uw starterslening verzorgen. Als u niet in aanmerking komt voor het aanvragen van een starterslening, ontvangt u een afwijzingsbrief van SVn.


.

Meer informatie

Voor meer informatie over de starterslening kunt u contact opnemen met de afdeling Fysieke leefomgeving, team Vastgoed en Grondzaken of kijken op de website van SVn: www.svn.nl.