Coronavirus

Start CPO bouw in zicht voor toekomstige bewoners De Marke

Publicatiedatum: 
4 jul 2019

Jongeren willen blijven wonen in de gemeente Tubbergen. Om te voorzien in deze woonbehoefte stelt de gemeente de locatie van de voormalige basisschool De Marke beschikbaar voor starters. Het college heeft inmiddels ingestemd met de bestemmingsplanwijziging waarover de raad op maandag 8 juli een definitief besluit neemt. Nadat eind mei de basisschool werd gesloopt, staan de toekomstige bewoners ondertussen te popelen om te beginnen met de bouw van de zes woningen volgens het CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, principe.

“CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “De eigenaren hebben hierbij vrijheid in het ontwerp van de woningen, zolang wordt voldaan aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden.” Deze manier van bouwen wordt volgens Bas Andringa ervaren we als heel positief. “We zijn blij dat we deze kans krijgen”, laat hij namens de toekomstige bewonersgroep weten. “Met deze bouwvorm kunnen we onze eigen aannemer en eigen stijl bepalen. Dat is lang niet bij elke nieuwbouw zo.”

Teamvorming
De eerste plannen voor de nieuwbouw werden geboren tijdens een informatieavond die de gemeente Tubbergen samen met Tubbergen Bruist in 2017 hield in de kantine van voetbalvereniging TVC ’28. De opzet van die avond was om woningbouwplannen toe te lichten aan jongeren en hun woonwensen te inventariseren. “We willen allemaal graag in Tubbergen blijven wonen en dit bleek een mooie én betaalbare kans”,  vindt Nadie Eppink. Haar ‘buurvrouw’ Marly Stopel knikt bevestigend en vult aan: “Uit het samen bouwen haal je namelijk collectief je winst.” Na de bijeenkomst werd er een groep gevormd van jongeren met woonambities op locatie De Marke. Hieruit volgde een woningbouwplan. De betrokkenen spreken inmiddels over een echt team. Want naast de onderhandelingsposities die CPO biedt, is het tweede voordeel dat de buren elkaar van tevoren al goed leren kennen.  “Ieder van ons heeft z’n eigen taken”, legt Stopel uit. “Zo nemen Bas Andringa en Gijs Heerts de communicatie met de aannemer en bouwbedrijven voor hun rekening en onderhoudt Wout Brookhuis het contact met de gemeente.” Ook met de omwonenden in de omgeving is het plan aan de voorkant uitgebreid besproken. Deze gesprekken resulteerden in een aantal afspraken met de direct omwonenden die zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan is aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Goede samenwerking
De gewenste starterswoningen worden gerealiseerd in de vorm van vier rijwoningen en een tweetal twee-onder-een-kapwoningen. Zowel voor alleenstaande als voor stellen. Twee weken geleden werd het bestemmingsplan afgerond. “Nu is het afwachten wanneer het onherroepelijk wordt”, zegt Stopel. “En dan volgt de bouwaanvraag. We zijn er inmiddels tweeënhalf jaar mee bezig en kunnen niet wachten om te beginnen. Er komt veel bij kijken en dat vergt tijd. De samenwerking met de gemeente verloopt goed. Binnenkort gaan we in gesprek met de gemeente om te overleggen of het mogelijk is om de bouwaanvraag en het definitieve bestemmingsplan samen te laten lopen om tijd te winnen. We hopen dat de plannen er maandag 8 juli door komen, daar gaan we wel vanuit.”

toekomstige bewoners De Marke
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-