Coronavirus

Sport- en cultuurorganisaties, Kulturhusen e.d.

Voor kinderen en jongeren komt er vanaf 29 april iets meer ruimte om te sporten. Vanaf 11 mei mag iedereen buiten sporten. Wilt u hier meer over lezen? Klik dan hier(ook voor sportverenigingen e.d.)Informatie over (steun)maatregelen voor sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen, kulturhusen en ander maatschappelijk vastgoed leest u hieronder. 


We maken op dit moment een bijzondere periode door met ons allen. Dit geldt niet alleen voor inwoners en ondernemers, maar ook voor (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen, kulturhusen en ander maatschappelijk vastgoed. Hoewel niemand de gehele situatie nu kan overzien, beseffen we heel goed dat coronamaatregelen vaak praktische, maar ook financiële problemen met zich mee kunnen brengen.

Daarom willen we u via onze website op de hoogte houden van (landelijke) ontwikkelingen en u wijzen op berichten die gaan over (steun)maatregelen, voor zover deze bij ons bekend zijn.

Ook willen we verenigingen en stichtingen vragen om aan ons door te geven als andere regelingen bij hen bekend zijn of als  u hierover wordt geïnformeerd. Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat de informatie zo actueel mogelijk is en ook anderen informeren. Let op: onze lijst van regelingen is NIET compleet. Wij publiceren de regelingen die bij ons bekend zijn. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat er andere regelingen zijn, die aan onze aandacht zijn ontsnapt. Het is dus verstandig om ook zelf de media en andere informatiekanalen in de gaten te houden. 

Acties (en evenementen) georganiseerd door verenigingen en stichtingen
Zeker het voorjaar is een belangrijk moment voor de verschillende verenigingen en stichtingen om acties (en evenementen) te organiseren om ‘de kas te spekken’. Hierbij moet gedacht worden aan de paasbrodenactie, de potgrondactie, verschillende soorten bloemenacties, paaseitjes acties, enz. Door de coronacrisis dreigen veel van deze acties en evenementen niet door te gaan en hebben de verschillende verenigingen en stichtingen te maken met een stuk inkomstenderving.

Reden voor de rijksoverheid en de gemeentelijke overheid om te komen met meerdere vormen van compensatie, ook voor verenigingen en stichtingen (voorwaarde is vaak wel dat ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).

Aanspreekpunten gemeente
Zit het antwoord niet bij de door u gezochte informatie, of wilt u contact opnemen met de gemeente? Onze reguliere aanspreekpunten staan ook in deze periode voor u klaar, bereikbaar via het algemene telefoonnummer:
Sportverenigingen: Iwan Bult
Cultuurorganisaties zoals musea en bibliotheken: Philipp Schoonderbeek
Kulturhusen: Harald Noordhof
Subsidiebureau: Hans Morsink en Monique Bos
Kernradencoördinator: Jos van Olffen
Mijn Dorp 2030: de buur(t)man of –vrouw van uw dorp

Steunmaatregelen gemeente

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen
Hieronder hebben we een link opgenomen naar een steunmaatregel van de gemeente om uitstel van betaling aan te vragen van gemeentelijke belastingen. Mocht het nodig zijn, dan kan hier door elke organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gebruik van worden gemaakt: www.tubbergen.nl/informatie-voor-ondernemers-zzpers. We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, want dat betekent dat het goed gaat. Maar als er knelpunten ontstaan, dan kan een aanvraag worden ingediend.

Uitstel betaling huur voor huurders gemeentelijke gebouwen
Huurders van gemeentelijke gebouwen die verplicht zijn gesloten vanwege de maatregelen van het Rijk tegen het coronavirus, krijgen uitstel van drie maanden voor het betalen van de huur. De exacte uitwerking van deze voorziening wordt rechtstreeks met de huurders van de gemeentelijke gebouwen gecommuniceerd. 

Geen legeskosten voor afgelaste evenementen
Door het coronavirus kunnen diverse evenementen geen doorgang vinden. Wij brengen geen legeskosten in rekening voor afgelaste evenementen. In enkele gevallen is de factuur met legeskosten al verzonden. Heeft u zo’n factuur ontvangen voor een afgelast evenement? Neem dan contact op met het team belastingen via gemeente@tubbergen.nl of 0546 628 000.

Geen gesubsidieerde activiteiten of moeite behalen prestatieeisen
Als u vanwege het coronavirus hebt moeten besluiten om de door de gemeente gesubsidieerde activiteiten (nu) niet door te laten gaan, of als u moeite hebt om aan alle prestatieeisen te voldoen, heeft de gemeente daar natuurlijk begrip voor. In de subsidieverlening gaat de gemeente hier ruimhartig mee om. Als er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met het subsidiebureau: subsidiebureau@noaberkracht.nl.

Contactgegevens gemeente Tubbergen
gemeente@tubbergen.nl of 0546 628 000.

 

Maatregelen / informatie Rijk en Provincie


Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/110-miljoen-euro-onderste...


Sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Voor meer informatie zie: https://sportengemeenten.nl/sport-coronavirus-verlenging-maatregelen-tot...
 

Buurt- en dorpshuizen die een beheerder in dienst hebben kunnen binnenkort gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
 

Als u vanwege het coronavirus hebt moeten besluiten om de door de provincie gesubsidieerde activiteiten (nu) niet door te laten gaan, of als u moeite hebt om aan alle prestatieeisen te voldoen, heeft de provincie daar natuurlijk begrip voor. In de subsidieverlening gaat de provincie hier ruimhartig mee om. Op www.overijssel.nl/subsidie vindt u meer informatie hierover.
 

Overige informatie

 

  • Het is toegestaan zomerkampen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar te organiseren. Dit betreft kindervakanties, dagactiviteitenkampen of zomerkampen georganiseerd door onder andere gemeenten, scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen. Op de volgende website zijn de protocollen en factsheets hiervoor te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/11/kamerbri...

 

  • De opdracht tot sluiting van sanitaire voorzieningen, komt per 15 juni 2020 te vervallen. Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden, inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken en instellingen voor topsport zoals geregeld in de aanwijzing van 8 mei 2020, wordt opgeheven, op voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Dit betekent dat kleed- en doucheruimtes weer open mogen voor sporters.