Coronavirus

Schuur voor Schuur maakt buitengebied op twee plekken mooier

Publicatiedatum: 
7 nov 2016
Twee vliegen in één klap. Dat is het uitgangspunt van de Schuur voor Schuur regeling. Deze regeling houdt in dat onder voorwaarden een nieuwe schuur gebouwd mag worden, wanneer op een ander erf een schuur wordt gesloopt. “Zo snijdt het mes aan twee kanten”, vertelt wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen.

Ondernemer Remco Kroeze van Lasbedrijf Krola kwam ruimte tekort in zijn hal. “We staan hier soms buiten te werken en hebben onvoldoende opslagruimte. Daarom wil ik mijn hal uitbreiden. De afgelopen jaren lukte dit niet omdat ik vast liep op de regels. Ik ben blij dat ik met deze nieuwe regeling die mogelijkheid wel heb.” Erik Volmerink herkent zijn verhaal. “We kregen vaker de vraag van ondernemers in het buitengebied die wilden uitbreiden, maar waar we tegen de grenzen van het beleid aanliepen. Ik ben op zoek gegaan naar mogelijkheden.”

Sloopkosten
Die mogelijkheden werden gecreëerd in het beleid Schuur voor Schuur. “De agrarische sector verandert. De gemeente Tubbergen wil daar op inspelen”, legt wethouder Volmerink uit. “Wanneer een boer (gedeeltelijk) stopt, blijven de schuren vaak staan omdat de sloopkosten hoog zijn. Bij Schuur voor Schuur betaalt de persoon die wil bouwen mee met de sloop van de schuren op een ander erf. De twee partijen onderhandelen zelf over de prijs, daar bemoeit de gemeente zich niet mee. Wij toetsen alleen of voldoende wordt gesloopt ten opzichte van wat wordt gebouwd. We kunnen ons buitengebied nu op twee plekken mooier maken; de oude schuren verdwijnen en er komt nieuwe bedrijvigheid.”

Buurman
Toen Kroeze groen licht had om met zijn bedrijf als pilot te dienen voor de Schuur voor Schuur regeling, begon het zoeken naar mensen die hun schuur wilden slopen. Omdat Krola flink wil uitbreiden, moest daar ook aanzienlijke sloop tegenover staan. Met adviseur Theo Kienhuis werd gezocht en gevonden: op twee erven wordt gesloopt. Eén van de erven ligt vlakbij. “Mijn vader is gestopt met boeren. We kunnen nu de schuren slopen”, vertelt buurman Bernd ter Groot. “Doordat we hier een financiële tegemoetkoming voor krijgen van Krola, kunnen wij ons erf opknappen. Op de plek van de schuren ga ik een grote vijver maken. Er komt een rietveldreiniging in die het afvalwater van het erf kan reinigen. Het wordt hartstikke mooi!”

De komende periode beslist de gemeenteraad over de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de uitbreiding bij Krola. Wanneer alles volgens plan loopt, kan er komend voorjaar gebouwd worden. Wethouder Volmerink hoort het tevreden aan. “Dit is precies wat we willen bereiken met deze regeling. Alle partijen zijn blij. Mooi toch?”

Iets voor u?
Wilt u uw bedrijf in het buitengebied uitbreiden? Of wilt u uw oude schuren slopen? Neem dan contact op met de gemeente Tubbergen; afdeling WABO. De gemeente komt graag bij u langs om de situatie ter plekke door te nemen. “Neem in een vroegtijdig stadium contact met ons op, zodat we vanaf het begin mee kunnen denken”, raadt wethouder Volmerink aan. Overigens is de regeling niet van toepassing op uitbreiding van bestaande agrariërs!

Vrijkomende erven schuur voor schuur
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-