Coronavirus

Schakel, één toegang voor het sociale domein

Heeft u vragen over:

 

  • Ondersteuning en/of zorg in het algemeen
  • Jeugdhulp
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • Werk en inkomen

 

Neem dan contact op met Schakel, één toegang voor het sociaal domein, telefoonnummer 0546-628701, www.schakeltubbergen.nl