Coronavirus

Samen voor versterking biodiversiteit

Publicatiedatum: 
21 apr 2020

Zonder bijen geen bloemen en zonder bloemen geen groenten, fruit of noten. Een grote verscheidenheid aan planten en dieren zorgt ervoor dat bloemen bestoven worden, de bodem vruchtbaar blijft en ziektes of plagen binnen de perken blijven. Die kringloop van het leven noemen we biodiversiteit. De gemeente Tubbergen neemt haar verantwoordelijkheid en wil met verschillende maatregelen, een nauwe samenwerking met natuurorganisaties én een beetje eigen initiatief van de inwoners de biodiversiteit in de gemeente een impuls geven. 

Biodiversiteit is dus van groot belang om de natuur goed haar werk te laten doen. Er sterven steeds meer planten- en diersoorten uit, waardoor de biodiversiteit afneemt. Ook verschillende bijensoorten worden met uitsterven bedreigd. Bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot deel van alle planten en bloemen. Zij kunnen alleen niet leven zonder een grote verscheidenheid aan bloemen die op verschillende momenten bloeien.

Drachtbomen en bloemenweides
Om de achteruitgang te stoppen zijn zowel maatregelen als een omslag in denken nodig. Eén van de maatregelen die de gemeente neemt is het planten van drachtbomen. “Door de aanplant van deze bomen die nectar of stuifmeel afgeven aan de bijen, kunnen bijen gemakkelijker van nectarbron tot nectarbron vliegen”, legt wethouder Erik Volmerink uit. “Daarnaast gaan we verschillende grasstroken in onze gemeente omvormen tot bloemenweides.”

Maaibeleid aanpassen
Ook het maaibeleid in de gemeente Tubbergen is onder de loep genomen. De gemeente wil binnen vier jaar het huidige maaibeleid van de bermen en sloten binnen de bestaande budgetten goed en geleidelijk omvormen naar het hoogst haalbare met betrekking tot biodiversiteit. Uit kostenoogpunt is besloten de wegbermen ecologisch te blijven maaien. Dit draagt goed bij aan het verschralen van de bermen waardoor de bodem geschikter wordt voor bloeiende kruiden en grassen. De gemeente gaat bij het onderhoud van de sloten over van het fijnmalen van de begroeiing (klepelen) tot ecologisch maaien, dus maaien en afzuigen. Bovendien is besloten de ruimtes rondom wadi’s nog slechts twee keer per jaar te maaien. 

Samenwerking natuurorganisaties
Binnen de gemeente Tubbergen zijn verschillende groen- en natuurverenigingen volop bezig om hun bijdrage te leveren aan de versterking van de biodiversiteit. “Wij hopen in de loop van dit jaar samen met deze partijen een natuurexpo te mogen organiseren om het bewustzijn rond biodiversiteit te vergroten. Ook zijn wij betrokken bij projecten als bijeneducatie, groene schoolpleinen en natuurinclusief bouwen en werken we zoveel mogelijk samen met partijen als LTO, de wildbeheerseenheid, natuurbeschermingsorganisaties en het waterschap”, sluit de wethouder af.

Biodiversiteit in eigen tuin
Je kunt zelf ook je steentje bijdragen aan de biodiversiteit in jouw leefomgeving. Hoewel tuinen geen vervanging kunnen zijn voor het leefgebied van de meeste vlinders en insecten, kan de tuin wel een goede aanvulling zijn op de natuur. De biodiversiteit in eigen tuin vergroot je door tegels te vervangen door groen. Kruiden en bloemen die veel nectar bevatten zijn onder andere wilde tijm, salie, de klokjesbloem, margriet en koolzaad.

Hang op een zonnige en droge plek in de tuin een bijenhuisje of insectenhotel op waar de bijen kunnen nestelen. Zorg ook voor water in je tuin. Bijen hebben water nodig, maar ze verdrinken snel. Met een beetje ondiep water of regelmatig een natte was buiten lever jij al een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in jouw eigen omgeving!

wethouder Erik Volmerink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-