Coronavirus

Samen verder bouwen

Publicatiedatum: 
29 mei 2018

Waaraan de gemeente Tubbergen de komende vier jaar gaat werken? Dat wordt voor een groot deel bepaald door de inwoners. Nadat maandagavond het Tubbergs Akkoord door de gemeenteraad unaniem is aangenomen, kunnen de handen uit de mouwen. Gedurende de zomermaanden gaan college en de voltallige raad in gesprek met de dorpen over de agenda voor de komende raadsperiode.

'Nieuw, anders en vooral samen'. Vanuit die kerngedachte hebben CDA, Gemeentebelangen/VVD en Dorpen Centraal de afgelopen weken met elkaar afspraken gemaakt over de manier van samenwerken in de komende periode. Het nieuwe en andere geldt vooral voor de manier waarop het coalitieakkoord wordt vormgegeven. In tegenstelling tot ‘vroeger’ wordt het coalitieakkoord ditmaal niet gesmeed achter gesloten deuren, maar willen de drie partijen samen met inwoners, maatschappelijke organisatie en ondernemers komen tot een Maatschappelijk Akkoord; een gezamenlijke agenda voor de komende raadsperiode. 

De manier waarop het Maatschappelijk Akkoord samen met de inwoners wordt opgesteld is vastgelegd binnen het Tubbergs Akkoord. In het Tubbergs Akkoord geven de drie samenwerkende partijen aan wie zij willen zijn als overheid, wat inwoners van de overheid kunnen verwachten en hoe de overheid nog beter wil aansluiten bij de aanwezige energie in de kernen, bij ondernemers en organisaties.

De huidige stand van zaken rondom thema’s in de kernen en algemene onderwerpen vormen de basis voor de gesprekken die vanaf half juni worden gehouden. Aan de hand daarvan worden de speerpunten voor de komende periode bepaald door inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De bedoeling is dat er per kern een ontmoeting/ gespreksavond komt. Daarnaast worden nog aparte bijeenkomsten gehouden over een aantal overkoepelende thema’s. De onderwerpen waarvoor de gemeente een wettelijke verantwoordelijkheid heeft en waarvan de wijze van uitvoering grotendeels vast ligt, zijn ook opgenomen in het Tubbergs Akkoord.

Raadszaal Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-