Coronavirus

Ruim baan voor starters en senioren op De Esch

Publicatiedatum: 
18 mrt 2020

Het onderwerp wonen is hot in de gemeente Tubbergen. Iedereen wil dat er gebouwd gaat worden, maar over de locaties is nogal wat discussie, soms tot aan de voorzieningenrechter toe. Nadat deze onlangs oordeelde dat het plan De Esch uitgebreider onderbouwd moest worden, heeft de initiatiefnemer het plan verbeterd en de nadruk gelegd op de doelgroep starters en senioren. Deze aangepaste versie wordt binnenkort ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Op De Esch wordt gebouwd voor jongeren en ouderen. In het oorspronkelijke plan waren 15 rijwoningen opgenomen, waarvan 3 koop en 12 huur. Om in de koopsector meer te kunnen aanbieden in het laagste prijssegment is dit aangepast naar 6 koop- en 9 huurwoningen (met eventueel recht op koop). Een deel van de woningen wordt levensloopbestendig gebouwd.  De rijenwoningen zijn te koop met een v.o.n.-prijs vanaf € 210.000,-.

Daarnaast bevat het plan 30 half-vrijstaande woningen die ook in deze behoefte kunnen voorzien. In de planopzet kunnen starterswoningen worden gebouwd met een v.o.n.-prijs van € 221.600 en seniorenwoningen met een v.o.n.-prijs vanaf € 234.100.

Om de plannen voor starters en senioren nog beter betaalbaar te maken, wordt een energie-leaseplan aangeboden. Het energie-leaseplan levert een aanzienlijke besparing op bij de totale investering, waardoor realisatie van een nieuwe halfvrijstaande woning mogelijk is vanaf € 206.600. Een tussenwoning is met energie-lease zelfs vanaf minimaal € 195.000. Hierdoor kan op ruim 93% van de kavels voor halfvrijstaande en rijwoningen op de Esch al een woning gebouwd worden voor minder dan € 250.000.

Wethouder Berning is tevreden met het plan. “Er wordt gebouwd voor alle doelgroepen en in de juiste prijsklasse. Ik heb er alle vertrouwen in dat het plan zoals het er ligt, voorziet in een behoefte.”

De Esch Building Design
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
Building Design Architectuur