Coronavirus

Rioolvervanging Denekamperweg en Manderseweg Vasse

Een deel van de vuilwaterriool in Vasse is in slechte staat. Daarom wordt de riolering van een deel van de Manderseweg vervangen en wordt de riolering van de Denekamperweg deels vervangen en deels gerenoveerd. In het deel Denekamperweg ter hoogte van Restaurant Tante Sien tot aan de bebouwde kom wordt het riool gerenoveerd. Hiervoor hoeft de wegverharding niet opgebroken te worden. In de Manderseweg wordt het riool vervangen tussen het Noordik en de aansluiting met de Booijinksstraat.

Tegelijk met het vervangen van de vuilwaterriool wordt er een apart regenwaterriool aangelegd. Daarmee wordt het regenwater van de straten en de voetpaden apart afgevoerd. Aanwonenden die dat willen, kunnen ook hun eigen regenpijp aansluiten op het regenwaterriool. We noemen dat het afkoppelen van het regenwater.

Een nieuwe inrichting

Omdat bij dit project de weg voor deel wordt opgebroken, is dit een goede gelegenheid om ook de inrichting van de wegen aan te passen op gebied van verkeersveiligheid, verlichting, groen en aanzicht. Dit doen we in samenwerking met de inwoners van Vasse. De inwoners van de Manderseweg hebben al ideeën ingediend. De inwoners van de Denekamperweg wordt via een enquête gevraagd om hun mening te geven over wat zij vinden van de huidige inrichting van hun straat en wat eventueel anders, mooier en beter kan.

Er is een werkgroep gevormd met daarin een afvaardiging van de Dorpsraad, een aantal buurtbewoners, de werkgroep Infra en de gemeente. Samen met hen willen we tot een ontwerp komen, dat we vervolgens aan het dorp presenteren.

Tijdens de ontwerpsessies staat het algemeen belang voorop: alle inwoners in Vasse moeten blij zijn met het eindresultaat. Wat betreft de gemeente moet dat eindresultaat niet alleen mooi zijn, maar ook veilig en duurzaam. We hebben dus een mooie klus te klaren met ons allen.

Hieronder vindt u de enquête: