Coronavirus

Rioleringswerkzaamheden Oranjewijk Tubbergen

De gemeente Tubbergen gaat de riolering vervangen in de Oranjewijk in Tubbergen, waaronder: de Julianastraat-Bernardstraat-Irenestraat-Margrietstraat-Beatrixstraat en Dr. Schaepmanstraat. Daarbij worden de straten iets anders ingericht.

De bestaande rioolbuizen in de Oranjewijk zijn in slechte staat en moeten worden vervangen. Bij het vervangen van de rioleringsbuizen worden de straten opengebroken en vervolgens opnieuw ingericht. Daarbij worden bestaande straatklinkers hergebruikt en de stoeptegels van de voetpaden vervangen. In de Julianastraat en Bernardstraat worden fietsstroken gemaakt en asfalt gelegd in verband met de busroute door deze straten. Ook de bestaande straatverlichting in de wijk wordt tijdens de werkzaamheden vervangen door nieuwe armaturen met LED-verlichting.  

Groenwerkzaamheden

Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden de bomen in het openbaar groen langs de Julianastraat en Bernardstraat  gekapt. De bomen zijn ruim 20 jaar geleden geplaatst, maar blijven achter in groei. Bij de nieuwe inrichting van deze straten is rekening gehouden met de plaatsing van nieuwe bomen.

Regenwaterriolering

Tegelijk met het vervangen van de vuilwaterriolering, legt aannemer Gerwers in opdracht van de gemeente Tubbergen ook een regenwaterriolering aan. Het regenwater uit de wijk wordt hierdoor direct gestort op beken en sloten in de buurt, waardoor de rioolwaterzuivering minder water hoeft te verwerken. Daarnaast loopt de vuilwaterriolering bij hevige regen minder snel over. Met als gevolg dat er in de toekomst minder wateroverlast in de wijk is en vies afvalwater niet terecht komt in het oppervlaktewater.

Afkoppelen van regenwater

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het ook mogelijk om uw eigen regenwater via de regenwaterriolering te laten afvoeren. We sluiten uw eigen regenpijp dan direct aan op het regenwaterriool. We noemen dat afkoppelen van regenwater. Wilt u meer over deze mogelijkheid weten? Neem dan contact op met de heer van der Vegt, omgevingsmanager van aannemer Gerwers. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 – 31 62 08 18 of per email op giacomo.vandervegt@incite-projects.nl.  

Bijkomende werkzaamheden door Vitens

In combinatie met de rioleringswerkzaamheden gaat Vitens in de Julianastraat de waterleiding vervangen. Hierover worden bewoners in de wijk apart door Vitens geïnformeerd.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in de periode februari tot en met juli 2019. In de periode februari  en maart is de aannemer bezig met het vervangen van de riolering tussen de Huyerenseweg en de rioolwaterzuivering in Tubbergen. Daarna start de aannemer met de rioleringswerkzaamheden in de Oranjewijk, waarna de straten opnieuw worden ingericht. Per fase informeren wij bewoners waar en wanneer er werkzaamheden precies plaatsvinden in de wijk. 

Overlast onvermijdelijk

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden treffen wij zoveel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden. Helaas is bouwhinder onvermijdelijk. Denk hierbij aan bouwverkeer, zand- en geluidsoverlast. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij doen samen met de aannemer onze uiterste best om dit tot een minimum te beperken.

Wij staan u graag te woord

De werkzaamheden vinden voor uw deur plaats. Daarom vinden wij het belangrijk dat u contact met de omgevingsmanager opneemt als u vragen of klachten hebt. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer
06 31 62 08 18 of per email op giacomo.vandervegt@incite-projects.nl. Daarnaast wordt er in onevenweken op donderdag van 16.00 tot 17.00 een spreekuur georganiseerd bij Eetcafé Fox aan de Hardenbergerweg 5 in Tubbergen.