Coronavirus

Recordaantal kavels verkocht in Tubbergen

Publicatiedatum: 
12 mrt 2018

Wonen is een belangrijk thema voor Tubbergen. Er is met name behoefte aan starterswoningen en dat vertaalt zich terug in de gemeentelijke kavelverkopen van de afgelopen drie jaar. In 2014 waren er dat 21, in 2015 34, in 2016 75 en vorig jaar 41. Maar liefst 75% van de kavelkopers waren starters op de woningmarkt. Animo genoeg dus, maar we hebben te maken met regionale woningbouwafspraken. In de komende 10 jaar mogen er nog ongeveer 500 woningen bijgebouwd worden in de gemeente. Het is dus zaak om goed na te denken over hoe, waar en wat.

De gemeente Tubbergen heeft samen met de andere Twentse gemeenten woningbouwafspraken moeten maken met de provincie. Elke gemeente in de regio heeft uitgesproken zich aan die afspraken te houden. De afspraken gaan over het aantal te bouwen woningen en de hoeveelheid bouwgrond die in voorraad is.

“Dit betekent bijvoorbeeld dat er niet tot in het oneindige nieuwe woningen gebouwd kunnen worden”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “We vinden het daarom belangrijk om de juiste woningen te bouwen. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Juist omdat wij duurzaam willen bouwen, met oog voor die toekomst, zal het antwoord op een woonwens niet altijd nieuwbouw zijn. Dat hoeft ook niet, want ook van de bestaande woningen die op de markt komen, kunnen nieuwe bewoners hun thuis maken.”

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de woonbehoefte, wordt er binnen Mijn Dorp 2030 in elke kern actief meegedacht over het thema wonen. De themagroepen Wonen brengen mede in kaart aan welk type woningen behoefte is in hun eigen dorp en delen dit met de gemeente. Zo wordt er samen gewerkt aan een goede verdeling van de woningen over alle kernen.

“We hebben in de afgelopen jaren veel gebouwd en op dit moment liggen er in elke kern nog kavels”, zegt Volmerink. “Denk daarbij aan de Bessentuin in Manderveen, De Scholt III in Fleringen, Hof van Plegt en erve Veldboer in Langeveen, Loosan in Reutum, in Albergen wordt gekeken naar omgeving Miets en is er een strategische grondaankoop voor nieuwbouw gedaan . In Geesteren lopen meerdere inbreidingsplannen en we hebben daar ook nog grond op plan Hutten II. Ook in Tubbergen zelf gaat in de toekomst nog volop gebouwd worden als het Weleveld, tuincentrum De Esch en de Marke ontwikkeld worden. En dan zijn er ook nog particuliere plannen en verder liggen er nog diverse ideeën voor potentiele inbreidingsplannen en herstructureringsplekken in diverse kernen.”

gemeentehuis Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-