Coronavirus

Provinciale subsidie voor boosten startend ondernemerschap in Twente

Publicatiedatum: 
26 jan 2018

De provincie Overijssel heeft subsidie verleend aan 12 Twentse gemeenten om gezamenlijk de komende drie jaar startend ondernemerschap verder te boosten in Twente. Samen met en in opdracht van de gemeenten gaat het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) de uitvoering verzorgen. Twente kent al jaren een goede samenwerking tussen de gemeenten als het gaat om het stimuleren van startend ondernemerschap. De Twentse gemeenten hebben samen gebouwd aan een infrastructuur. De uitvoering hiervan neemt ROZ voor haar rekening.

“Met deze subsidieregeling streeft de provincie naar duurzame ondersteuning voor alle startende ondernemers. De deelnemende gemeenten en ROZ zijn trots op de toekenning. Samen gaan we nu aan de slag om, naast de bestaande dienstverlening, startend ondernemerschap een verdere boost te geven” aldus Maureen Oude Oosterik, manager bedrijfsvoering en projecten bij ROZ.

Wethouder Mariska ten Heuw, gemeente Hengelo: “Deze subsidietoekenning is een mooie waardering voor onze jarenlange regionale samenwerking. Door die samenwerking benutten we schaalvoordelen en kunnen we het starters- en ondernemersklimaat verbeteren. En daarmee kunnen we startende ondernemers in de gehele regio optimaal ondersteunen.” Patrick Welman, wethouder gemeente Enschede vult aan: “Het is van essentieel belang dat we Twente ontwikkelen tot een regio die nog aantrekkelijker is voor jonge talenten. Daar horen ook zeker jonge ondernemers bij. Het is positief dat zij straks kunnen profiteren van deze mooie, regionale samenwerking”, voegt Patrick Welman, wethouder gemeente Enschede, toe. Ook de gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken nauw samen met het ROZ als het gaat om hun startende ondernemers; zo zullen in 2018 ook weer starterscafés worden georganiseerd.

De gemeenten en ROZ gaan onder meer werken aan een ondersteunend digitaal platform voor alle Twentse starters en het organiseren van bijeenkomsten om netwerkvorming te bevorderen. Sociaal ondernemerschap wordt verder gestimuleerd onder starters, onder meer door het organiseren van trainingen. Hiermee krijgen zij handvatten om oplossingen voor maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen te bedenken. Er komt ook een aanbod voor starters met groeipotentie. Het bestaande netwerk van ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en andere partners wordt hierbij betrokken.

ROZ
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-