Coronavirus

Project Klumperstraat

Wij gaan de beplanting in de Klumperstraat opknappen. Op deze pagina vindt u actuele informatie over de stand van zaken van dit project.

Wat zijn onze plannen in de Klumperstraat?

We gaan het groen in de straat renoveren. Onder andere door al aanwezige structuur van bloemmengsels en bollen te versterken en door te trekken. Dit doen we afwisselend; een strook bloemmengsel en vervolgens een strook bloembollen. Hierdoor kunt u een groot deel van het jaar genieten van veel bloemen. Ook planten we extra bomen en heesters. 

Definitieve plan opgesteld
Naar aanleiding van het gesprek met de bewoners is het plan m.b.t. de groenvoorzieningen definitief vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden staan dit najaar gepland.

Bekijk het definitieve beplantingsplan

Definitieve beelden soorten beplanting en bomen

Wat is ons doel?

Wij willen de wijk opknappen onder het motto ’de juiste boom op de juiste plaats’, waarin de ruimte voor leefbaarheid en natuur in goede balans is. We kiezen voor bomen en beplanting die een goede bijdrage leveren aan de biodiversiteit en tegelijkertijd weinig hinder en overlast veroorzaken. 

Digitale bijeenkomst op 30 juni

Wij willen graag weten hoe de buurt tegen het groen in de wijk aankijkt. Het renoveren van de groenvoorzieningen doen wij daarom niet zonder hierover eerst met buurtbewoners in overleg te gaan. Aangezien het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, organiseren wij een digitale bijeenkomst in Microsoft Teams. Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting op het ontwerp en vervolgens kunt u uw mening geven. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 30 juni om 20:30 uur. Hierbij kunnen 9 buurtbewoners aanwezig zijn. We gaan ervanuit dat u onderling overlegt wie deelneemt aan deze bijeenkomst en dat de aanwezigen het belang van de buurt vertegenwoordigen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar groenenspelen@noaberkracht.nl.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Coen Dijkstra, Beleidsmedewerker Openbare Ruimte, via ons algemene telefoonnummer 0546 – 628000 of een mail sturen naar groenenspelen@noaberkracht.nl.