Coronavirus

(Preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups

Publicatiedatum: 
23 mrt 2020

De gemeente Tubbergen gaat de eikenprocessierups dit jaar preventief bestrijden binnen de bebouwde kom. De bomen worden twee keer preventief behandeld met het biologische middel Xentari.

De gemeente wil het aantal rupsen en de overlast die de dieren met zich meebrengen zoveel mogelijk te beperken. “Dit kan alleen als de eiken precies op het goede moment worden behandeld”, licht wethouder Erik Volmerink toe. “Dit moment vindt plaats wanneer de rupsen uit de eitjes kruipen en dat is weer afhankelijk van de weersomstandigheden. Naar verwachting gebeurt dat in de eerste helft van april.” Een speciaal bedrijf behandelt in die periode de bomen met Xentari.

Mogelijk geluidshinder
Elke eik wordt twee keer behandeld, met een tussenpose van ongeveer twee weken. Wanneer u in een straat met veel eiken woont, kunt u daar misschien overlast van hebben. De behandeling kan namelijk geluidshinder veroorzaken en af en toe komt het voor dat nevel neerslaat op particuliere tuinen. Wij doen ons best om de overlast van deze bestrijdingsmethode voor de eikenprocessierups voor u zoveel mogelijk te beperken.

Investeren biodiversiteit
De gemeente investeert naast de preventieve behandeling in het vergroten van de biodiversiteit. “We hebben dit jaar 600 nestkastjes uitgegeven waarin (kool)mezen zich kunnen nestelen. Zij zijn dol op de eikenprocessierups en daarom een belangrijke natuurlijke vijand in de bestrijding van de rups”, vervolgt Volmerink. “Ook zaaien we een deel van onze bermen in met bloemenmengsels. Met beide methodes stimuleren we de komst van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, waardoor we verwachten dat het aantal eikenprocessierupsen in de toekomst afneemt.”

Weghalen nesten
In de periode van half mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. De gemeente laat in deze periode de nesten door een gespecialiseerd bedrijf wegzuigen. Dit gebeurt op plekken waar veel mensen komen en in aanraking kunnen komen met de brandharen. Indien u op uw eigen perceel bomen met eikenprocessierupsen heeft, adviseren wij om de rupsen niet zelf te bestrijden, maar een deskundig bedrijf in te huren.

Mate van overlast moeilijk te voorspellen
Het probleem met de eikenprocessierups verdwijnt helaas niet. De overlast is voor iedereen vervelend en is ook niet altijd op te lossen. In 2019 was de overlast door de eikenprocessierups groot. Dit werd vooral veroorzaakt door het warme weer en de droogte in het voorjaar en zomer. Of dit ook gaat leiden tot een grote uitbraak als vorig jaar, is echter moeilijk te voorspellen. Dit hangt namelijk sterk af van het weer. 

Informatie en meldingen
Op de website www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/beestjes-in-de-natuur/eikenprocess... staat meer informatie over de eikenprocessierups en wat u kunt doen bij klachten. Via onze eigen website www.tubbergen.nl/melding-openbare-ruimte kunt u een melding doen als u overlast ondervindt van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen.