Coronavirus

(Preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups

Publicatiedatum: 
29 mrt 2021
Update: Onze bestrijder Roelofs heeft in de periode van eind april t/m midden mei de eikenprocessierups preventief bestreden. Ondervindt u nog steeds overlast van de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen? Dan kunt u telefonisch een melding doen via 0541-854100. Beschrijf zo duidelijk mogelijk de locatie van de boom met eikenprocessierups. Wij beoordelen vervolgens of bestrijding (wegzuigen nest) nodig is. Ook nesten die uit de boom zijn gevallen kunnen nog overlast geven. Pas op en meld zo’n nest ook bij ons.

De gemeente Tubbergen gaat de eikenprocessierups dit jaar preventief bestrijden binnen de bebouwde kom. De eikenbomen worden twee keer preventief behandeld met het biologische middel Xentari.

We willen het aantal eikenprocessierupsen en de overlast die de dieren met zich meebrengen zoveel mogelijk beperken. Dit kan alleen als de eiken precies op het goede moment worden behandeld. Dit moment vindt plaats wanneer de rupsen uit de eitjes kruipen en dat is weer afhankelijk van de weersomstandigheden. Een speciaal bedrijf behandelt in die periode de bomen met Xentari.

Mogelijk geluidshinder

Elke eik wordt twee keer behandeld, met een tussenpose van ongeveer twee weken. Wanneer u in een straat met veel eiken woont, kunt u daar misschien overlast van hebben. De behandeling kan namelijk geluidshinder veroorzaken en af en toe komt het voor dat nevel neerslaat op particuliere tuinen. Wij doen ons best om de overlast van deze bestrijdingsmethode voor de eikenprocessierups voor u zoveel mogelijk te beperken.

Investeren biodiversiteit

Tubbergen investeert naast de preventieve behandeling in het vergroten van de biodiversiteit. “We plaatsen op verschillende plekken in de gemeente grote insectenhotels”, laat wethouder Erik Volmerink weten. “Ook stellen we een bermbeheerplan op, zodat het onderhoud van onze bermen ten goede komt aan de biodiversiteit. Daarnaast investeren we in de groene kwaliteit van de openbare ruimte, zodat onze omgeving niet alleen duurzaam, maar ook toekomstbestendig is. Daarbij planten we veel bloeiende heesters en drachtplanten.”

Wegzuigen nesten

In de periode van half mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. We laten in deze periode de nesten door een gespecialiseerd bedrijf wegzuigen. Dit gebeurt niet overal. Een medewerker van de buitendienst bekijkt eerst de locatie om te kunnen beoordelen of het nest weggehaald moet worden. Met name drukbezochte locaties of eikenbomen waarin de nesten zich onder 4 meter hoogte bevinden, komen hiervoor in aanmerking. Indien u op uw eigen perceel bomen met eikenprocessierupsen heeft, adviseren wij om de rupsen niet zelf te bestrijden, maar een deskundig bedrijf in te huren.

Informatie en meldingen

Op de website ggdleefomgeving.nl/vervelende-beestjes/eikenprocessierupsen/eikenprocessierupsen-en-gezondheid/ staat meer informatie over de eikenprocessierups en wat u kunt doen bij klachten. Via onze eigen website www.tubbergen.nl/melding-openbare-ruimte kunt u een melding doen als u overlast ondervindt van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen.

eikenprocessierups
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-