Coronavirus

Preventief aan de slag in Tubbergen met gezondere leefstijl

Publicatiedatum: 
2 mrt 2021

In Tubbergen vinden we het belangrijk dat iedereen de kans heeft om gezond te leven. Om gezonde keuzes te maken waardoor we minder snel ziek worden, minder zorg nodig hebben en een goed voorbeeld geven aan onze kinderen. Om dat te bereiken zetten we binnen de gemeente in op een lokaal preventieakkoord, waarbij we samen bepalen welke uitdagingen centraal staan binnen onze gemeente. Richard Migchielsen neemt hierin het voortouw als preventieformateur.

Met het aanstellen van de preventieformateur is de eerste stap gezet om gezamenlijk met lokale partners waaronder (sport)verenigingen,  zorg- en welzijnsorganisaties, (basis)scholen het bedrijfsleven en de gemeente een preventieakkoord op te stellen. Met als doel samen maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en inwoners van de gemeente de kans te geven om gezond te leven.

In 2018 heeft de Rijksoverheid met diverse partijen het Nationaal Preventieakkoord getekend, met als doel roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Meer dan 70 organisaties hebben zich inmiddels gecommitteerd en de VNG is een van de ondertekenaars. Voor gemeenten is een lokaal preventieakkoord dé kans om zich meer in te zetten voor gezondheidspreventie. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. De gemeente of regio bepaalt zelf welke problematiek centraal staat: de lokale behoefte is vaak leidend.

Het streven is om op 7 juni een definitief akkoord te hebben liggen dat is ondertekend door zoveel mogelijk partners, waaronder de gemeente. Om dit te behalen gaan we nu starten met de formatie waarbij de formateur de juiste partners bij elkaar zal brengen. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Richard Migchielsen via richard@investtogrow.nl of 06-20995262.  

Foto van een appel
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-