Praktijkondersteuner jeugd helpt Tubbergse jongeren met psychische problemen

Publicatiedatum: 
29 jan 2019

Huisartsen, GGD Twente en de gemeente Tubbergen slaan de handen ineen om kinderen en jongeren met psychische problemen hulp te bieden. Dit doen zij door de inzet van een praktijkondersteuner jeugd. Vanaf 1 april 2019 gaat deze praktijkondersteuner aan de slag bij de verschillende huisartsen in de gemeente Tubbergen.

Voor psychische klachten kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar via de huisarts terecht bij een praktijkondersteuner jeugd GGZ (POH-GGZ Jeugd). Dit kunnen klachten zijn als piekeren, angstklachten en slecht slapen. Maar ook ouders kunnen er terecht met problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. De praktijkondersteuner jeugd is een hulpverlener die begrijpt wat de jeugd beweegt, zich goed in kan leven en makkelijk contact maakt. Ook kan de praktijkondersteuner psychische klachten verhelderen en ervoor zorgen dat een jongere de meest passende zorg krijgt. In goed overleg met de jeugdige en ouders wordt er nauw samengewerkt met verwijzers, zoals de huisarts, de jeugdarts en de jeugdconsulenten van de gemeente.

Een sterk vangnet

“Door de inzet van een praktijkondersteuner hopen we kinderen, jongeren en ouders nóg eerder en beter te kunnen helpen, voordat problemen misschien onnodig groot worden”, legt wethouder Roy de Witte uit. “Ook willen we voorkomen dat iemand van het ‘kastje naar de muur’ wordt gestuurd. Met deze waardevolle samenwerking met de huisartsen en GGD zorgen we voor een sterk vangnet waar iedereen gratis en laagdrempelig gebruik van kan maken. Een afspraak via de huisarts, jeugdarts of jeugdconsulent voor de praktijkondersteuner jeugd is zo gemaakt en zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht.”

De samenwerkende partijen hopen met de inzet van de praktijkondersteuner ook de kosten van de jeugdzorg terug te dringen. Tot nu toe draait de gemeente voor de kosten op en verwijst de huisarts door naar – relatief dure – jeugdzorginstellingen. In de gemeente Enschede is al gestart met de inzet van een praktijkondersteuner en dat blijkt een succes. 80 tot 85 procent van de jongeren die aanklopten bij de praktijkondersteuner had geen hulp nodig van een jeugdzorginstelling.

Verrijking voor de praktijk

Namens de huisartsen uit Tubbergen blijft Meta Feith betrokken bij de voortgang van het project. “We verheugen ons erop dat in onze huisartsenpraktijken iemand komt die er speciaal is om kinderen en jongeren met problemen te helpen. Het is mooi en wenselijk om op deze laagdrempelige manier zorg te bieden.” Ron Poot, manager van GGD Twente, sluit zich hierbij aan: “Deze samenwerking betekent veel, want op deze manier richten we ons op preventie en kunnen we zwaardere zorg voorkomen. De verbinding met de GGD is een belangrijke keus, want zo worden huisartsen, jeugdartsen en gemeente aan elkaar gekoppeld.”

De gemeente is bereid de kosten voor het project voor haar rekening te nemen en de GGD Twente zal de praktijkondersteuner in dienst nemen. De praktijkondersteuner jeugd wordt in eerste instantie voor 1,5 jaar ingezet. Binnen deze termijn evalueren de samenwerkende partijen met elkaar de voortgang en bedenken ze hoe het vervolg eruit moet gaan zien. Een tevredenheidsonderzoek onder de kinderen, jongeren en hun ouders maakt deel uit van de evaluaties. De zoektocht naar een passende praktijkondersteuner is inmiddels gestart. Zodra deze is afgerond, wordt duidelijkheid wanneer het project kan gaan starten.  

Groepsfoto samenwerkende partijen inzet POH
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-