Coronavirus

Politiek Tubbergen doet het anders en gaat voor Tubbergs Akkoord

Publicatiedatum: 
13 apr 2018
Uit de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen in de gemeente Tubbergen bleek het al duidelijk: inwoners spelen de hoofdrol. In de afgelopen jaren zijn de gemeenteraad en het college breed met in hen in gesprek gegaan binnen Mijn Dorp 2030 en dat smaakt naar meer. Zowel binnen de politiek als bij de inwoners. ‘Samen met elkaar’ is dan ook de rode draad voor de komende vier jaar. En de agenda voor de komende periode? Die wordt opgesteld door inwoners, ondernemers, de maatschappelijke organisaties en de overheid.

Door het CDA zijn in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met alle politieke partijen in Tubbergen. Het CDA hoopte te komen tot een raadsbreed akkoord met alle partijen, waarin gezamenlijk met inwoners de agenda voor de komende regeerperiode wordt opgesteld.

PvdA heeft laten weten hierin niet mee te willen gaan. Dinsdagavond hebben de overige drie partijen CDA, Gemeentebelangen/VVD en Dorpen Centraal de handen op elkaar gekregen. In de komende tijd gaan zij onder leiding van formateur Gert Ranter, oud-gedeputeerde en inwoner van Tubbergen, samen aan de slag met het opstellen van een gezamenlijk akkoord, later gevolgd door het opstellen van een Maatschappelijk Akkoord samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van de gemeente. “Een uniek proces”, vindt de formateur. “Deze vernieuwende manier van werken, sluit perfect aan op de weg die de gemeente in de voorgaande periode al heeft ingeslagen.”

Hoewel tevreden met de uitkomst, had CDA-wethouder Roy de Witte diep in zijn hart het liefst met alle partijen om tafel gezeten. “Door samen te werken en open te staan voor elkaars argumenten kunnen we veruit het meest beteken voor onze inwoners”, zegt hij. “Daarom was het, misschien heel ongebruikelijk, mijn grootste wens om met alle partijen tot een gezamenlijk akkoord te komen, waarbij de rol van de inwoners groter zal worden dan ooit. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de partijen en dat mag ook. Maar als je onze verkiezingsprogramma’s naast elkaar zet, zie je dat er inhoudelijk vooral veel overeenkomsten zijn. Wat wij willen is maximaal gaan voor gezamenlijke ambities. In het ‘Tubbergs Akkoord’ dat we met drie partijen gaan opstellen, is dat algemeen belang dan ook het sleutelwoord.”

In het Tubbergs Akkoord wordt onder andere uitgewerkt op welke manier de bestuurlijke vernieuwing in de komende jaren vorm gegeven zal worden. “We gaan praten over wie we als overheid willen zijn. Ook gaan we afspreken hoe we omgaan met de minder politieke onderwerpen waarmee we als gemeente te maken krijgen”, vertelt de wethouder. “Als het Tubbergs Akkoord is opgesteld, gaan we daarna samen met inwoners, ondernemers en de maatschappelijke organisaties aan de slag om het Maatschappelijk Akkoord op te stellen. Hierin komen alle punten aan bod waar we de komende jaren met elkaar onze schouders onder willen zetten."

Ursula Bekhuis, fractievoorzitter GB/VVD is blij met het Tubbergs Akkoord. “Er zijn best veel overeenkomsten in de partijprogramma’s en dan is het mooi als je tot een gezamenlijk akkoord kunt komen”, vindt ze. “Een goede samenwerking en het daaruit voortvloeiende akkoord levert een win/win situatie op voor alle inwoners van onze gemeente. Het gedeelte uit ons programma dat niet overlapt, is juist onze eigen identiteit en die behouden we middels dit akkoord. Onze kiezers moeten ook duidelijk onze handtekening kunnen zien en dat kan op deze manier. Dat wordt nog eens versterkt door het Maatschappelijk Akkoord, waarbij we letterlijk samen met onze inwoners de agenda voor de komende periode gaan bepalen.”

Ook Dorpen Centraal is positief gestemd. Alexander Plegt: “Als Dorpen Centraal zijn wij gebaat bij constructief samenwerken waar dat kan, maar tegelijkertijd volledige vrijheid te hebben op het moment dat onze mening afwijkt. Onze kiezers kiezen bewust voor een kleine partij. Door mee te denken over- en te participeren in het Tubbergs Akkoord geloven wij recht te doen aan onze kiezers en voorop te lopen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Iets dat onze partij al sinds haar oprichting probeert te bereiken.”

logo gemeente Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-