Coronavirus

(Paas)vuur stoken in de gemeente Tubbergen

Publicatiedatum: 
26 mrt 2018
In de gemeente Tubbergen is het niet toegestaan zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt. Wilt u dit toch doen? Vraag dan kosteloos een stookontheffing aan bij de gemeente.

Wanneer en hoe mag ik stoken?
Stoken is toegestaan tijdens het stookseizoen: van 1 november tot 1 mei. Stoken mag alleen in een buitenkachel, tuinhaard, barbecue, brandton en vuurkorf.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?
Voor het verbranden van takken- en/of snoeihout, moet u een ontheffing stookverbod aanvragen. Op de website van https://www.tubbergen.nl/ontheffing-stookverbod kunt u een ontheffing voor het stookverbod aanvragen of een aanvraagformulier invullen voor een Paasvuur.

Afval verbranden is verboden
Bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen vrij, zoals benzeen en dioxine. Deze stoffen zijn kankerverwekkend. Het is daarom verboden om geverfd, geïmpregneerd en bewerkt hout te verbranden.

Paasvuur

Voor het branden van een Paasvuur met minder dan 75 toeschouwers, dient u een aanvraagformulier paasvuur in te hebben gevuld op onze website. Voor een publiekstrekkend paasvuur (meer dan 75 personen) geldt dat deze alleen mag branden na goedkeuring van het aanvraagformulier paasvuur (inclusief situatiekaart) en het aanvraagformulier evenementenvergunning.

Toezichthouders Handhaving zien toe op de naleving van de regels van een stookontheffing.

Paasvuur
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-