Coronavirus

Ondernemers & ZZP’ers

De meest gestelde vragen en antwoorden over de maatregelen met betrekking tot de noodverordening staan op de website van de Veiligheidsregio Twente.


Al op vrijdag 13 maart kregen ondernemers te maken met afzeggingen vanwege het coronavirus. Veel geplande activiteiten kunnen niet meer doorgaan. Dit brengt onzekerheid met zich mee. De getroffen maatregelen lijken op dit moment de enige manier om verdere besmetting te vertragen. Wij hopen ook echt dat iedereen zich hier zo veel mogelijk aan zal houden. En hoewel niemand de gehele situatie nu kan overzien, beseffen we heel goed dat deze maatregelen vaak praktische, maar ook financiële problemen met zich mee kunnen brengen. Ondernemers, maar ook zelfstandigen zonder personeel, kunnen terecht bij verschillende instanties voor informatie, hulp en financiële steun.

Meer informatie leest u in onze speciale nieuwsbrieven aan ondernemers over het coronavirus:

Ondersteuning MKB, ZZP’er en Starter

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) via ROZ

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het Coronavirus? Wellicht kunt u een beroep doen op de nieuwe maatregel ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’. Alle informatie over deze regeling en of u in aanmerking komt, vindt u op de site van ROZ: www.rozgroep.nl/corona.

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling uit voor de meeste gemeenten in Twente en de Achterhoek, waaronder ook Dinkelland/Tubbergen. U kunt een aanvraag doen via het online formulier: https://corona.rozgroep.nl/

Er worden veel aanvragen ingediend. Er wordt hard gewerkt om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Let op!
Wie een beroep doet op de Tozoregeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om he t recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.
 

Voedselbank

Bent u door de Corona-crisis in financiële problemen gekomen en is het daardoor voor u niet mogelijk om de noodzakelijke boodschappen te doen? Als u een aanvraag voor Tijdelijke Ondersteuningsmaatregel Zelfstandig Ondernemers (TOZO) heeft ingediend bij het ROZ, dan kunt u gebruik maken van de Voedselbank. Wilt u daar gebruik van maken? U kunt zich aanmelden door te bellen naar

06-18464776. Tijdens het telefoongesprek moet u aangeven dat u woonachtig bent in de gemeente Tubbergen.
 

Ondernemen in het grensgebied

Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles is te vinden in het corona-loket van de Kamer van Koophandel: ondernemen in de grensstreek.
 

Kosteloze hulp voor startende ondernemers

Bent u een startende ondernemer of korter dan 5 jaar geleden gestart? Dan is deze informatie interessant voor u:
Vanuit het MKB Plein kunnen startende ondernemers (maximaal 5 jaar geleden gestart) kosteloos worden geholpen bij een stukje begeleiding, sparren en een (actie)plan voor de komende maanden. Dit kan te maken hebben met het regelen van de overheidsmaatregelen, maar ook vraagstukken zoals ‘hoe behoud ik klanten / omzet’, ‘hoe ga ik om met mijn personeel’, ‘hoe creëer ik rust en focus als ondernemer in deze onrustige tijden”, etc. Het is een pakket t.w.v. €1.250,- wat deels gefinancierd wordt door de provincie en deels door het MKB Plein zelf.

Meer informatie vindt u in dit bericht van het MKB plein: MKB plein voor startende ondernemers
 

Voor vragen over de compensatieregeling van €4000,- zie tabblad ‘Maatregelen Rijk en provincie’

Steunmaatregelen gemeente

De maatregelen die het Rijk heeft getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen (grote) gevolgen hebben voor de ondernemers. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente vier maatregelen genomen.

1. Aanvragen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen

Wij bieden ondernemers de mogelijkheid uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aan te vragen (zowel privé als zakelijk). Dit geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel.

Wanneer ondernemers van deze uitstel van betaling gebruik maken worden alle invorderingsmaatregelen tot en met september 2020 stopgezet. Dit uitstel van betaling geldt voor alle aanslagen waarvan de vervaldata nog niet zijn verstreken en voor lopende vorderingen, waarvan de vervaldata reeds zijn verstreken.

Het verleende uitstel schort een eventuele automatische incasso op. Voor ondernemers die via automatische incasso betalen, geldt dat de eerstvolgende incasso plaatsvindt op 31-10-2020 en de laatste incasso op 31-12-2020. Omdat er sprake is van slechts 3 termijnen wordt het bedrag per maand hoger. Indien dit niet wenselijk of haalbaar is voor de ondernemer kan deze tegen die tijd een betalingsregeling op maat aanvragen.

Vul hier het aanvraagformulier uitstel gemeentelijke belastingen in met DIGI-D
 

Vul hier het aanvraagformulier uitstel gemeentelijke belastingen in met E-herkenning

Is het voor u niet mogelijk in te loggen met eHerkenning, dan kunt u uitstel aanvragen via gemeente@tubbergen.nl. Vermeld in het onderwerp: uitstel van betaling gemeentelijke belastingen.
 

2. Later opleggen aanslagen toeristenbelasting en reclamebelasting

Het opleggen van de lokale aanslagen wordt uitgesteld. Het betreft hier de aanslagen toeristenbelasting en reclamebelasting. Deze aanslagen zouden met dagtekening 30-6-2020 worden opgelegd. Dit wordt uitgesteld met als nieuwe dagtekening 30-9-2020.
 

3. Geen legeskosten voor afgelaste evenementen

Door het coronavirus kunnen diverse evenementen geen doorgang vinden. Wij brengen geen legeskosten in rekening voor afgelaste evenementen. In enkele gevallen is de factuur met legeskosten al verzonden. Heeft u zo’n factuur ontvangen voor een afgelast evenement? Neem dan contact op met het team Belastingen via info@tubbergen.nl of 0546 628 000.

Bent u organisator van een evenement en heeft u vragen? Bekijk dan onze Q&A lijst onder aanpassingen dienstverlening.
 

4. Uitstel betaling huur voor huurders gemeentelijke gebouwen

Huurders van gemeentelijke gebouwen die verplicht zijn gesloten vanwege de maatregelen van het Rijk tegen het coronavirus, krijgen uitstel van drie maanden voor het betalen van de huur. De exacte uitwerking van deze voorziening wordt rechtstreeks met de huurders van de gemeentelijke gebouwen gecommuniceerd.

Maatregelen Rijk en provincie


Maatregelen Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Vragen hierover? Bekijk de veelgestelde vragen op de website van de rijksoverheid: veelgestelde vragen. Heeft u vragen over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en zakendoen met of in het buitenland? Kijk dan hier
 

Alle informatie op een rij

Wilt u weten voor welke maatregelen u in aanmerking komt? De Kamer van Koophandel heeft een Corona regelingencheck maarmee u dit eenvoudig kunt nakijken. 

Deze regelingencheck en andere informatie over de maatregelen voor ondernemers vindt u in het Kamer van Koophandel  Corona-loket: www.kvk.nl/corona.

Op de website Ondernemersplein (van de KvK) is ook veel informatie te vinden: Ondernemersplein.
 

Enkele maatregelen kort toegelicht

Hieronder hebben we enkele regelingen kort toegelicht. Alle regelingen van de Rijksoverheid kunt u vinden op het coronaloket van de Kamer van Koophandel. 

Compensatieregeling van €4000,-
Er is een compensatieregeling voor ondernemers in sectoren die nu hard getroffen zijn. Zoals de horeca-, reis- en evenementenbranche. Zij kunnen misgelopen inkomsten moeilijk later inhalen. Deze bedrijven krijgen op korte termijn een vaste tegemoetkoming van €4.000,-. De voorwaarden en bedrijven die in aanmerking komen, worden binnenkort bekend. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Aanmelden kan hier: Tegemoetkoming schade COVID-19.

NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten
Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. Dit is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV), die is ingetrokken. Naar verwachting gaat de NOW op 6 april 2020 open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Meer informatie over deze regeling vindt u hier
 

Sector vrijetijdseconomie

Voor ondernemers uit de vrijetijdssector, zoals evenementenorganisatoren, verblijfsaccommodaties, musea, horeca etc. is op de website van Marketing Oost veel informatie en handige links te vinden. De informatie op deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Er is ook een speciaal coördinatiepunt voor vragen over bedrijfsvoering in deze tijd van de coronacrisis. Dit coördinatiepunt is een initiatief van Taskforce Gastvrij Overijssel waarin Overijsselse overheden, branche- en natuurorganisaties en MarketingOost samenwerken. Kijk voor meer informatie op de website van Marketing Oost.
 

Maatregelenpakket Nederlandse Douane

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane ondersteunt ondernemers die in de problemen komen, met een pakket aan maatregelen: maatregelenpakket Nederlandse Douane.
 

Maatregelen Provincie Overijssel

De provincie Overijssel neemt maatregelen om het bedrijfsleven te helpen door de crisis heen te komen. Aanvullend op de landelijke maatregelen kijkt de provincie daarbij vooral naar wat zij kan doen om ondernemers te helpen en niet onnodig nog meer problemen te bezorgen. Bekijk hier wat de provincie doet