Coronavirus

Ondernemers & ZZP’ers

Al geruime tijd hebben ondernemers te maken met de gevolgen van het coronavirus. We beseffen goed dat deze maatregelen vaak praktische, maar ook financiële problemen met zich mee kunnen brengen. Wij doen ons best u via deze pagina zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen en steunmaatregelen voor u als ondernemer.

Informatie over het coronavirus
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van relevante websites en informatie voor ondernemers.

Coronaloket Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel heeft een speciale website en een adviesloket Corona opengesteld voor ondernemers. Dit vindt u hier: https://www.kvk.nl/corona/
Antwoorden op meer specifieke vragen over regelingen kunt u ook vinden op de site van de Kamer van Koophandel:

Of via Het Ondernemersplein: https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-en-ondernemerschap/

Veiligheidsregio Twente
De meest gestelde vragen en antwoorden over de maatregelen met betrekking tot de noodverordening staan op de website van de Veiligheidsregio Twente.

Lockdown

Sinds dinsdag 15 december 2020 is er sprake van een lockdown. Er zijn sindsdien enkele versoepelingen doorgevoerd door het Rijk. Via onze website kunt u de laatste informatie daarover vinden.

Detailhandel

Vanaf 5 juni mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden. Lees hier meer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en...

Horeca

Buitenterrassen zijn sinds 28 april weer open. Vanaf 19 mei mogen ook de buitenterrassen van sportkantines open zijn. En vanaf 5 juni mogen de terrassen binnen en buiten open zijn. Daarbij gelden wel voorwaarden. Er mogen bijvoorbeeld maximaal 50 personen op een terras zitten. Op deze pagina leest u welke voorwaarden er gelden.

Tijdelijke verruimde terrassen in verband met corona

De gemeente Tubbergen biedt ondernemers de mogelijkheid om vanwege de corona-maatregelen onder voorwaarden tijdelijk verruimde terrassen toe te staan, zodra de terrassen weer open mogen. Bent u ondernemer en wilt u op gemeentegrond een tijdelijk terras realiseren, dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. Dat kan door een mail te sturen naar gemeente@tubbergen.nl met daarin de volgende informatie:

 • Naam, adres van de horecagelegenheid
 • Naam en contactgegevens van de contactpersoon
 • Locatie van het beoogde terras (plattegrond toevoegen)
 • Omvang van het beoogde terras
   

Plaatsen tijdelijke overkapping bij terrassen

De gemeente wil mogelijkheden bieden om een tijdelijke terrasoverkapping te plaatsen. Daarvoor moet dan wel een melding worden gedaan bij de gemeente. Dit kan door een mail te sturen naar gemeente@tubbergen.nl met daarin de volgende informatie:

 • Naam, adres van de horecagelegenheid
 • Naam en contactgegevens van de contactpersoon
 • Locatie van de beoogde overkapping
 • Omvang van de beoogde overkapping
 • Tentboek waaruit duidelijk blijkt dat sprake is van een deugdelijke constructie, materiaalgebruik, etc.
   

Corona en regels voor contactberoepen

Door het coronavirus en de maatregelen zijn er regels voor het uitoefenen van een contactberoep. Deze vindt u hier.

Avondklok

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Kijk voor meer informatie en het downloaden van avondklokformulieren op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok

Ondernemen op 1,5 meter

Het is belangrijk dat je als ondernemer een protocol hebt en je daar aan houdt. Verschillende brancheorganisaties hebben een voorbeeld protocol dat je kunt gebruiken om mee aan de slag te gaan. Het protocol vooraf laten controleren door de gemeente is niet nodig (dit geldt ook voor stichtingen, verenigingen, e.d.). Er kan wel op gecontroleerd worden tijdens steekproeven, dus het is wel belangrijk dat je hem hebt

Voorbeeldprotocollen
Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Op deze website vind je welke protocollen voor jouw bedrijf van toepassing zijn en lees de ervaringen van collega-ondernemers: mijncoronaprotocol.nl.
Andere voorbeelden:
van het NOC*NSF
van ANKO

Regionale ontwikkelingen
We staan in nauw contact met de Veiligheidsregio Twente. Wij blijven je als ondernemer op de hoogte houden van alle voor jou relevante informatie.  Deze informatie wordt actief gedeeld via een nieuwsbrief en/of op onze website.

Neem contact op

Heeft u als ondernemer een vraag aan de gemeente, neem dan contact op met de bedrijfsconsulent of consulent vrijetijdseconomie:

https://www.Tubbergen.nl/contact-ondernemers

Nieuwsbrieven

We brengen ook regelmatig nieuwsbrieven uit in verband met het coronavirus. De nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan.
De eerdere nieuwsbrieven vindt u hier

 

Ondersteuning MKB, ZZP’er en Starter

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) via ROZ

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het Coronavirus? Wellicht kunt u een beroep doen op de maatregel ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’. Alle informatie over deze regeling en of u in aanmerking komt, vindt u op de site van ROZ: www.rozgroep.nl/corona.

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling uit voor de meeste gemeenten in Twente en de Achterhoek, waaronder ook Dinkelland/Tubbergen. U kunt een aanvraag doen via het online formulier: https://corona.rozgroep.nl/

Let op!
Wie een beroep doet op de Tozoregeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Lokale noodsteun voor ondernemers

Corona heeft een grote invloed op diverse economische sectoren. Vanuit de Rijksoverheid zijn er ondersteuningsmaatregelen opgezet ter ondersteuning van ondernemers en ondernemingen. In de praktijk blijkt dat er ondernemers zijn die tussen wal en schip vallen en geen of onvoldoende steun krijgen. Het college wil daarom maatwerk bieden als er sprake is van acute financiële nood. Daarom zijn er beleidsregels opgesteld. Deze moeten ertoe bijdragen dat de acute financiële nood wordt opgelost waardoor de kans dat de onderneming blijft voortbestaan wordt vergroot. 

Wat u moet weten

 • U kunt noodsteun aanvragen om uw vaste zakelijke lasten te betalen.
 • Hoeveel steun u krijgt, hangt af van uw situatie.
 • De regeling gaat met terugwerkende kracht in over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Aanvragen kan tot 1 juli 2021.


Klik hier voor meer informatie.
 

TONK

De gemeente Dinkelland wil inwoners die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden helpen. Hiervoor is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), een nieuwe overheidsregeling voor inwoners en ondernemers. Klik hier voor meer informatie.

Voedselbank

Bent u door de Corona-crisis in financiële problemen gekomen en is het daardoor voor u niet mogelijk om de noodzakelijke boodschappen te doen? Als u een aanvraag voor Tijdelijke Ondersteuningsmaatregel Zelfstandig Ondernemers (TOZO) heeft ingediend bij het ROZ, dan kunt u gebruik maken van de Voedselbank. Wilt u daar gebruik van maken? U kunt zich aanmelden door te bellen naar 06-18464776. Tijdens het telefoongesprek moet u aangeven dat u woonachtig bent in de gemeente Tubbergen.

Startende ondernemer

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Starters kunnen ook gebruik maken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro.

Hulp voor startende ondernemers

Bent u een startende ondernemer of korter dan 5 jaar geleden gestart? Dan is deze informatie interessant voor u: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/voucherregeling-startende-ondernemers/

ROZ biedt ook schuldhulp aan ondernemers in de Coronacrisis

Veel ondernemers zijn door de coronacrisis acuut in de financiële problemen gekomen. Het kabinet heeft daarvoor allerlei financiële regelingen getroffen, waaronder de Tozo die het ROZ voor de gemeente Tubbergen uitvoert. Niet elke ondernemer zal hiermee volledig geholpen zijn. De verwachting is daarom een toename van ondernemers met problematische schulden.

Schuldhulp voor ondernemers door ROZ

ROZ biedt al jarenlang schuldhulpverlening aan ondernemers in de gemeente Tubbergen.
Het team schuldhulpverlening van het ROZ adviseert en begeleidt ondernemers bij het afwikkelen van schulden. Samen met de ondernemer wordt gezocht naar oplossingen. De schuldhulp is er in eerste instantie op gericht om in potentie goede bedrijven in de lucht te houden. Als dat niet meer mogelijk is, ondersteunt ROZ ook bij het op een goede manier beëindigen van het bedrijf.

Ken je of ben je een ondernemer die financieel vastloopt? Faillissement aanvragen is meestal niet de oplossing om van schulden af te komen. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met het ROZ. Zij denken mee en adviseren de ondernemer bij mogelijke oplossingen.

Lees meer: www.rozgroep.nl/schuldhulpverlening

Ondernemen in het grensgebied

Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles is te vinden in het corona-loket van de Kamer van Koophandel: ondernemen in de grensstreek.

 

Geen legeskosten voor afgelaste evenementen

Door het coronavirus kunnen diverse evenementen geen doorgang vinden. Wij brengen geen legeskosten in rekening voor afgelaste evenementen. In enkele gevallen is de factuur met legeskosten al verzonden. Heeft u zo’n factuur ontvangen voor een afgelast evenement? Neem dan contact op met het team Belastingen via info@tubbergen.nl of 0546 628 000.

Bent u organisator van een evenement en heeft u vragen? Bekijk dan onze Q&A lijst onder aanpassingen dienstverlening.
 

Maatregelen Rijk


Maatregelen Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Vragen hierover? Bekijk de veelgestelde vragen op de website van de rijksoverheid: veelgestelde vragen. Heeft u vragen over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en zakendoen met of in het buitenland? Kijk dan hier

Alle informatie op een rij

Wilt u weten voor welke maatregelen u in aanmerking komt? De Kamer van Koophandel heeft een Corona regelingencheck maarmee u dit eenvoudig kunt nakijken. 

Deze regelingencheck en andere informatie over de maatregelen voor ondernemers vindt u in het Kamer van Koophandel  Corona-loket: www.kvk.nl/corona.

Op de website Ondernemersplein (van de KvK) is ook veel informatie te vinden: Ondernemersplein.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben gezamenlijk een tool ontwikkeld waarmee berekend kan worden hoe coronaregelingen uw bedrijf kunnen helpen. Bekijk de tool hier: www.coronacalculator.nl
 

Enkele maatregelen kort toegelicht

Hieronder hebben we enkele regelingen kort toegelicht. Alle regelingen van de Rijksoverheid kunt u vinden op het coronaloket van de Kamer van Koophandel. 

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Het Rijk heeft deze regeling per 21 januari 2021 verruimd

NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten
Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. Dit is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Meer informatie over deze regeling vindt u hier. Ook de NOW subsidie wordt verruimd.

Sector vrijetijdseconomie

Voor ondernemers uit de vrijetijdssector, zoals evenementenorganisatoren, verblijfsaccommodaties, musea, horeca etc. is op de website van Marketing Oost veel informatie en handige links te vinden. De informatie op deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Er is ook een speciaal coördinatiepunt voor vragen over bedrijfsvoering in deze tijd van de coronacrisis. Dit coördinatiepunt is een initiatief van Taskforce Gastvrij Overijssel waarin Overijsselse overheden, branche- en natuurorganisaties en MarketingOost samenwerken. Kijk voor meer informatie op de website van Marketing Oost.
 

Maatregelenpakket Nederlandse Douane

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane ondersteunt ondernemers die in de problemen komen, met een pakket aan maatregelen: maatregelenpakket Nederlandse Douane.