Coronavirus

Ondernemers & ZZP’ers

Al geruime tijd hebben ondernemers te maken met de gevolgen van het coronavirus. We beseffen goed dat deze maatregelen vaak praktische, maar ook financiële problemen met zich mee kunnen brengen. Wij doen ons best u via deze pagina zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen en steunmaatregelen voor u als ondernemer.

Informatie over het coronavirus
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van relevante websites en informatie voor ondernemers.

Coronaloket Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel heeft een speciale website en een adviesloket Corona opengesteld voor ondernemers. Dit vindt u hier: https://www.kvk.nl/corona/
Antwoorden op meer specifieke vragen over regelingen kunt u ook vinden op de site van de Kamer van Koophandel:

Of via Het Ondernemersplein: https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-en-ondernemerschap/

Veiligheidsregio Twente
De meest gestelde vragen en antwoorden over de maatregelen met betrekking tot de noodverordening staan op de website van de Veiligheidsregio Twente.

 

Lockdown tot 19 januari 2021

Sinds dinsdag 15 december is er sprake van een lockdown. Op de site van de Rijksoverheid vindt u het nieuwsbericht hierover. Concreet betekent dit dat niet-essentiële winkels gesloten moeten blijven en dat contactberoepen niet mogen worden uitgeoefend tot 19 januari 2021. Er gelden enkele uitzonderingen:


Meer specifieke informatie over de situatie voor winkels vindt u hier.

Ondernemen op 1,5 meter

Het is belangrijk dat je als ondernemer een protocol hebt en je daar aan houdt. Verschillende brancheorganisaties hebben een voorbeeld protocol dat je kunt gebruiken om mee aan de slag te gaan. Het protocol vooraf laten controleren door de gemeente is niet nodig (dit geldt ook voor stichtingen, verenigingen, e.d.). Er kan wel op gecontroleerd worden tijdens steekproeven, dus het is wel belangrijk dat je hem hebt

Voorbeeldprotocollen
Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Op deze website vind je welke protocollen voor jouw bedrijf van toepassing zijn en lees de ervaringen van collega-ondernemers: mijncoronaprotocol.nl.
Andere voorbeelden:
van het NOC*NSF
van ANKO

Regionale ontwikkelingen
We staan in nauw contact met de Veiligheidsregio Twente. Wij blijven je als ondernemer op de hoogte houden van alle voor jou relevante informatie.  Deze informatie wordt actief gedeeld via een nieuwsbrief en/of op onze website.

Neem contact op

Heeft u als ondernemer een vraag aan de gemeente, neem dan contact op met de bedrijfsconsulent of consulent vrijetijdseconomie:

https://www.Tubbergen.nl/contact-ondernemers

Nieuwsbrieven

We brengen ook regelmatig nieuwsbrieven uit in verband met het coronavirus. De nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan.
De reguliere nieuwsbrieven vindt u hier

Lees hier onze speciale nieuwsbrieven aan ondernemers over het coronavirus:

Ondersteuning MKB, ZZP’er en Starter

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) via ROZ

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het Coronavirus? Wellicht kunt u een beroep doen op de nieuwe maatregel ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’. Alle informatie over deze regeling en of u in aanmerking komt, vindt u op de site van ROZ: www.rozgroep.nl/corona.

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling uit voor de meeste gemeenten in Twente en de Achterhoek, waaronder ook Dinkelland/Tubbergen. U kunt een aanvraag doen via het online formulier: https://corona.rozgroep.nl/

Er worden veel aanvragen ingediend. Er wordt hard gewerkt om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Let op!
Wie een beroep doet op de Tozoregeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om he t recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.
 

Verlenging TOZO-regeling

Het kabinet heeft de TOZO-regeling verlengd. Dit betekent dus dat ondernemers hun TOZO-aanvraag kunnen verlengen. Ook ondernemers die nog niet eerder een beroep hebben gedaan op de TOZO-regeling kunnen een aanvraag indienen. Meer informatie over de regeling en het aanvraagformulier, vind je hier: https://www.rozgroep.nl/corona/

Voedselbank

Bent u door de Corona-crisis in financiële problemen gekomen en is het daardoor voor u niet mogelijk om de noodzakelijke boodschappen te doen? Als u een aanvraag voor Tijdelijke Ondersteuningsmaatregel Zelfstandig Ondernemers (TOZO) heeft ingediend bij het ROZ, dan kunt u gebruik maken van de Voedselbank. Wilt u daar gebruik van maken? U kunt zich aanmelden door te bellen naar

06-18464776. Tijdens het telefoongesprek moet u aangeven dat u woonachtig bent in de gemeente Tubbergen.

ROZ biedt ook schuldhulp aan ondernemers in de Coronacrisis
Veel ondernemers zijn door de coronacrisis acuut in de financiële problemen gekomen. Het kabinet heeft daarvoor allerlei financiële regelingen getroffen, waaronder de Tozo die het ROZ voor de gemeente Dinkelland / Tubbergen uitvoert. Niet elke ondernemer zal hiermee volledig geholpen zijn. De verwachting is daarom een toename van ondernemers met problematische schulden.

Schuldhulp voor ondernemers door ROZ
ROZ biedt al jarenlang schuldhulpverlening aan ondernemers in de gemeente Dinkelland / Tubbergen.
Het team schuldhulpverlening van het ROZ adviseert en begeleidt ondernemers bij het afwikkelen van schulden. Samen met de ondernemer wordt gezocht naar oplossingen. De schuldhulp is er in eerste instantie op gericht om in potentie goede bedrijven in de lucht te houden. Als dat niet meer mogelijk is, ondersteunt ROZ ook bij het op een goede manier beëindigen van het bedrijf.

Ken je of ben je een ondernemer die financieel vastloopt? Faillissement aanvragen is meestal niet de oplossing om van schulden af te komen. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met het ROZ. Zij denken mee en adviseren de ondernemer bij mogelijke oplossingen.

Lees meer: www.rozgroep.nl/schuldhulpverlening

Ondernemen in het grensgebied

Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles is te vinden in het corona-loket van de Kamer van Koophandel: ondernemen in de grensstreek.

Grensondernemers
ROZ is in overleg met het ministerie van SZW over ondernemers die in Duitsland wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben en andersom. Om te voorkomen dat deze ondernemers tussen wal en schip vallen, heeft het kabinet nu het volgende besloten:
- Ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in België of Duitsland, kunnen TOZO inkomensondersteuning aanvragen.
- Ondernemers die in Duitsland of België wonen en van wie hun bedrijf in Nederland is gevestigd, kunnen lening voor Bedrijfskapitaal aanvragen. Inkomensondersteuning moeten ze aanvragen in het woonland.

De uitvoering van deze regeling ligt bij de gemeente Maastricht. Voor meer informatie en aanvragen klik hier. Aanvragen kan (vooralsnog) tot 1 juni 2020, ook met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Kosteloze hulp voor startende ondernemers

Bent u een startende ondernemer of korter dan 5 jaar geleden gestart? Dan is deze informatie interessant voor u:
Vanuit het MKB Plein kunnen startende ondernemers (maximaal 5 jaar geleden gestart) kosteloos worden geholpen bij een stukje begeleiding, sparren en een (actie)plan voor de komende maanden. Dit kan te maken hebben met het regelen van de overheidsmaatregelen, maar ook vraagstukken zoals ‘hoe behoud ik klanten / omzet’, ‘hoe ga ik om met mijn personeel’, ‘hoe creëer ik rust en focus als ondernemer in deze onrustige tijden”, etc. Het is een pakket t.w.v. €1.250,- wat deels gefinancierd wordt door de provincie en deels door het MKB Plein zelf.

Meer informatie vindt u in dit bericht van het MKB plein: MKB plein voor startende ondernemers
 

Voor vragen over de compensatieregeling van €4000,- zie tabblad ‘Maatregelen Rijk en provincie’

Geen legeskosten voor afgelaste evenementen

Door het coronavirus kunnen diverse evenementen geen doorgang vinden. Wij brengen geen legeskosten in rekening voor afgelaste evenementen. In enkele gevallen is de factuur met legeskosten al verzonden. Heeft u zo’n factuur ontvangen voor een afgelast evenement? Neem dan contact op met het team Belastingen via info@tubbergen.nl of 0546 628 000.

Bent u organisator van een evenement en heeft u vragen? Bekijk dan onze Q&A lijst onder aanpassingen dienstverlening.
 

Maatregelen Rijk en provincie


Maatregelen Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Vragen hierover? Bekijk de veelgestelde vragen op de website van de rijksoverheid: veelgestelde vragen. Heeft u vragen over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en zakendoen met of in het buitenland? Kijk dan hier
 

Alle informatie op een rij

Wilt u weten voor welke maatregelen u in aanmerking komt? De Kamer van Koophandel heeft een Corona regelingencheck maarmee u dit eenvoudig kunt nakijken. 

Deze regelingencheck en andere informatie over de maatregelen voor ondernemers vindt u in het Kamer van Koophandel  Corona-loket: www.kvk.nl/corona.

Op de website Ondernemersplein (van de KvK) is ook veel informatie te vinden: Ondernemersplein.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben gezamenlijk een tool ontwikkeld waarmee berekend kan worden hoe coronaregelingen uw bedrijf kunnen helpen. Bekijk de tool hier: www.coronacalculator.nl
 

Enkele maatregelen kort toegelicht

Hieronder hebben we enkele regelingen kort toegelicht. Alle regelingen van de Rijksoverheid kunt u vinden op het coronaloket van de Kamer van Koophandel. 

Compensatieregeling van €4000,- (update 16/04)
Er is een compensatieregeling voor ondernemers in sectoren die nu hard getroffen zijn. Deze bedrijven krijgen op korte termijn een vaste tegemoetkoming van €4.000,-. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Aanmelden kan hier: Tegemoetkoming schade COVID-19.

Het Rijk heeft inmiddels diverse aanpassingen en uitbreidingen van regelingen aangekondigd. Ook agrarische bedrijven met een neventak kunnen in bepaalde situaties in aanmerking komen voor deze regeling. Bekijk hier het nieuwsbericht van de rvo

NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten
Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. Dit is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV), die is ingetrokken. Naar verwachting gaat de NOW op 6 april 2020 open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Meer informatie over deze regeling vindt u hier

Aanvragen tegemoetkoming flexwerkers kan vanaf 22 juni 2020
Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een WW, bijstand of andere sociale zekerheidsregeling, kunnen vanaf maandag 22 juni een aanvraag bij UWV doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Meer informatie hierover en over de voorwaarden is hier te vinden:
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2020/aanvragen-tegemoetkom...

Sector vrijetijdseconomie

Voor ondernemers uit de vrijetijdssector, zoals evenementenorganisatoren, verblijfsaccommodaties, musea, horeca etc. is op de website van Marketing Oost veel informatie en handige links te vinden. De informatie op deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Er is ook een speciaal coördinatiepunt voor vragen over bedrijfsvoering in deze tijd van de coronacrisis. Dit coördinatiepunt is een initiatief van Taskforce Gastvrij Overijssel waarin Overijsselse overheden, branche- en natuurorganisaties en MarketingOost samenwerken. Kijk voor meer informatie op de website van Marketing Oost.
 

Maatregelenpakket Nederlandse Douane

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane ondersteunt ondernemers die in de problemen komen, met een pakket aan maatregelen: maatregelenpakket Nederlandse Douane.
 

Maatregelen Provincie Overijssel

De provincie Overijssel neemt maatregelen om het bedrijfsleven te helpen door de crisis heen te komen. Aanvullend op de landelijke maatregelen kijkt de provincie daarbij vooral naar wat zij kan doen om ondernemers te helpen en niet onnodig nog meer problemen te bezorgen. Bekijk hier wat de provincie doet

Overijsselse ondernemers die extra kosten maken bij de aanvraag van noodkrediet in verband met de corona-uitbraak, kunnen een deel van die kosten vergoed krijgen door de provincie. De provincie Overijssel opent een voucherregeling, die de kosten tot een maximum van 1500 euro vergoedt. Klik hier voor meer informatie