Coronavirus

Ondernemers & ZZP’ers

Al geruime tijd hebben ondernemers te maken met de gevolgen van het coronavirus. We beseffen goed dat deze maatregelen vaak praktische, maar ook financiële problemen met zich mee kunnen brengen. Wij doen ons best u via deze pagina zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen en steunmaatregelen voor u als ondernemer.

Informatie over het coronavirus
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van relevante websites en informatie voor ondernemers.

Coronaloket Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel heeft een speciale website en een adviesloket Corona opengesteld voor ondernemers. Dit vindt u hier: https://www.kvk.nl/corona/
Antwoorden op meer specifieke vragen over regelingen kunt u ook vinden op de site van de Kamer van Koophandel:

Of via Het Ondernemersplein: https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-en-ondernemerschap/

Veiligheidsregio Twente
op de website van de Veiligheidsregio Twente kunt u terecht voor relevante landelijke en regionale informatie rondom het coronavirus (COVID-19). U vindt hier actuele informatie, maatregelen, veel gestelde vragen en antwoorden en de laatste cijfers. Veiligheidsregio Twente houdt de ontwikkeling met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten.

Horeca / eet- en drinkgelegenheden

Door de lockdown zijn alle eet- en drinkgelegenheden in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 gesloten. Afhalen en bezorgen mag wel. Meer informatie hierover vindt u hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-ui...

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. Lees er hier meer over.

Mondkapjesplicht

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden, waaronder supermarkten en winkels. 

Winkels en contactberoepen

De detailhandel is gesloten met ingang van 19 december 2021. Ook niet-medische contactberoepen sluiten hun deuren. Een aantal winkels is wel open.  Meer informatie vindt u hier.

 

Ondernemen op 1,5 meter

Het is belangrijk dat je als ondernemer een protocol hebt en je daar aan houdt. Verschillende brancheorganisaties hebben een voorbeeld protocol dat je kunt gebruiken om mee aan de slag te gaan. Het protocol vooraf laten controleren door de gemeente is niet nodig (dit geldt ook voor stichtingen, verenigingen, e.d.). Er kan wel op gecontroleerd worden tijdens steekproeven, dus het is wel belangrijk dat je hem hebt

Voorbeeldprotocollen
Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Op deze website vind je welke protocollen voor jouw bedrijf van toepassing zijn en lees de ervaringen van collega-ondernemers: mijncoronaprotocol.nl.
Andere voorbeelden:
van het NOC*NSF
van ANKO

Regionale ontwikkelingen
We staan in nauw contact met de Veiligheidsregio Twente. Wij blijven je als ondernemer op de hoogte houden van alle voor jou relevante informatie.  Deze informatie wordt actief gedeeld via een nieuwsbrief en/of op onze website.

Neem contact op

Heeft u als ondernemer een vraag aan de gemeente, neem dan contact op met de bedrijfsconsulent of consulent vrijetijdseconomie:

https://www.Tubbergen.nl/contact-ondernemers

Nieuwsbrieven

We brengen ook regelmatig nieuwsbrieven uit in verband met het coronavirus. De nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan.
De eerdere nieuwsbrieven vindt u hier

 

Ondersteuning MKB, ZZP’er en Starter

Lokale noodsteun voor ondernemers

Corona heeft een grote invloed op diverse economische sectoren. Vanuit de Rijksoverheid zijn er ondersteuningsmaatregelen opgezet ter ondersteuning van ondernemers en ondernemingen. In de praktijk blijkt dat er ondernemers zijn die tussen wal en schip vallen en geen of onvoldoende steun krijgen. Het college wil daarom maatwerk bieden als er sprake is van acute financiële nood. Daarom zijn er beleidsregels opgesteld. Deze moeten ertoe bijdragen dat de acute financiële nood wordt opgelost waardoor de kans dat de onderneming blijft voortbestaan wordt vergroot.

Meer informatie hierover vindt u hier. De gehele regeling is hier te vinden.

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen

Sinds 1 oktober 2021 is de Tozo-regeling gestopt. Als u nog financiële ondersteuning nodig heeft als ondernemer, dan kunt u Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling uit voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. De regeling kent twee mogelijkheden.

Versoepelde Bbz-inkomensaanvulling verlengd
De Bbz-regeling bestaat al geruime tijd, maar vanaf 1 oktober 2021 zijn de voorwaarden voor een inkomensaanvulling tijdelijk versoepeld. Zo komt onder andere de vermogenstoets te vervallen. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Tozo is dat uw bedrijf wordt getoetst op levensvatbaarheid en dat u meer bewijsstukken moet aanleveren. Het is ook essentieel dat uw administratie op orde is en dat u recent cijfermateriaal kunt aanleveren.

De versoepelde voorwaarden zouden in eerste instantie t/m 31 december 2021 gelden, maar het kabinet heeft deze versoepeling verlengd t/m 31 maart 2022. Als u hier een beroep op wilt doen, moet u wel een nieuwe aanvraag indienen.

Meer info en aanvragen bij ROZ: https://www.rozgroep.nl/corona/versoepelde-bbz-regeling/

Kredietmogelijkheid Bbz
Ook is het mogelijk een bedrijfskrediet aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer er schulden zijn ontstaan of u een noodzakelijke investering moet doen om het bedrijf voort te kunnen zetten en u hiervoor niet terecht kunt bij reguliere financiers.

De voorwaarden voor een Bbz-krediet zijn niet gewijzigd of versoepelt. Het Bbz krediet voor gevestigde ondernemers is een rentedragende lening van maximaal ruim € 210.000,- met een rentepercentage van 8%. Het krediet moet binnen maximaal 10 jaar afgelost worden.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Bbz? Neem dan vrijblijvend contact op met ROZ en vraag naar de mogelijkheden in uw situatie. Zie www.rozgroep.nl/contact voor de contactgegevens.

Hulp voor startende ondernemers

Bent u een startende ondernemer of korter dan 5 jaar geleden gestart? Dan is deze informatie interessant voor u: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/voucherregeling-startende-ondernemers/

Schuldhulp voor ondernemers door ROZ ook in coronacrisis

ROZ biedt al jarenlang schuldhulpverlening aan ondernemers in de gemeente Tubbergen.
Het team schuldhulpverlening van het ROZ adviseert en begeleidt ondernemers bij het afwikkelen van schulden. Samen met de ondernemer wordt gezocht naar oplossingen. De schuldhulp is er in eerste instantie op gericht om in potentie goede bedrijven in de lucht te houden. Als dat niet meer mogelijk is, ondersteunt ROZ ook bij het op een goede manier beëindigen van het bedrijf.

Ken je of ben je een ondernemer die financieel vastloopt? Faillissement aanvragen is meestal niet de oplossing om van schulden af te komen. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met het ROZ. Zij denken mee en adviseren de ondernemer bij mogelijke oplossingen.

Lees meer: www.rozgroep.nl/schuldhulpverlening

Ondernemen in het grensgebied

Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles is te vinden in het corona-loket van de Kamer van Koophandel: ondernemen in de grensstreek.

 

Geen legeskosten voor afgelaste evenementen

Door het coronavirus kunnen diverse evenementen geen doorgang vinden. Wij brengen geen legeskosten in rekening voor afgelaste evenementen. In enkele gevallen is de factuur met legeskosten al verzonden. Heeft u zo’n factuur ontvangen voor een afgelast evenement? Neem dan contact op met het team Belastingen via info@tubbergen.nl of 0546 628 000.

Bent u organisator van een evenement en heeft u vragen? Bekijk dan onze Q&A lijst onder aanpassingen dienstverlening.
 

Maatregelen Rijk


Maatregelen Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Vragen hierover? Bekijk de veelgestelde vragen op de website van de rijksoverheid: veelgestelde vragen. Heeft u vragen over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en zakendoen met of in het buitenland? Kijk dan hier

Alle informatie op een rij

Wilt u weten voor welke maatregelen u in aanmerking komt? De Kamer van Koophandel heeft een Corona regelingencheck maarmee u dit eenvoudig kunt nakijken. 

Deze regelingencheck en andere informatie over de maatregelen voor ondernemers vindt u in het Kamer van Koophandel  Corona-loket: www.kvk.nl/corona.

Op de website Ondernemersplein (van de KvK) is ook veel informatie te vinden: Ondernemersplein.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben gezamenlijk een tool ontwikkeld waarmee berekend kan worden hoe coronaregelingen uw bedrijf kunnen helpen. Bekijk de tool hier: www.coronacalculator.nl