Ondernemers Tubbergen tevreden over verbeteracties

Publicatiedatum: 
19 mei 2017

Hier valt nog veel te winnen, dacht de gemeente Tubbergen over de resultaten van het MKB-onderzoek 2015-2016. De gemeente eindigde op de 20e plek in de provincie Overijssel en scoorde een gemiddeld rapportcijfer van 6,2 op het aspect tevredenheid van ondernemers. “Wij nemen de opmerkingen van de ondernemers heel serieus. Daarom zijn er al op veel punten acties uitgezet en hebben we veel meer contact met de ondernemers”, vertelt wethouder Roy de Witte. “Een van de belangrijkste veranderingen is de bedrijfsconsulent en het Ondernemersserviceteam, bij wie de ondernemers terecht kunnen met hun vragen.”

Bedrijfsconsulent Bianca Menderink is de intermediair tussen de gemeente Tubbergen en de ondernemer. Zij zorgt ervoor dat de vragen op de juiste plek in de gemeentelijke organisatie terechtkomen, dat er zo nodig een gesprek komt met de ondernemer en ze snel weten waar ze aan toe zijn. Verder is er een Ondernemersserviceteam (OST) in het leven geroepen. Dit team van ambtenaren vanuit verschillende disciplines en de bedrijfsconsulent bespreken wekelijks de binnengekomen vragen, plannen en knelpunten die te maken hebben met ondernemers of het ondernemen in Tubbergen. Nog niet alle ondernemers weten hun weg naar de bedrijfsconsulent en het OST te vinden. De komende tijd zullen zij nog meer onder de aandacht van de ondernemers worden gebracht.

Het afgelopen half jaar zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor en met ondernemers, zoals startersbijeenkomsten, twee themasessies Arbeidsmarkt en een aantal plenaire ondernemersbijeenkomsten. In de toekomst zullen meer gerichte inhoudelijke themasessies worden georganiseerd, samen met de ondernemers. Bijvoorbeeld over WABO, aanbesteding en uitvoeringsconsequenties Woonvisie. Bovendien wordt regelmatig een afspraak gemaakt op de bedrijfslocatie wanneer ondernemers vragen hebben, zodat meteen duidelijk wordt hoe de situatie is. “Zo leren we elkaar nog beter kennen, want korte lijnen werken het best”, legt De Witte uit. “Verder is de klankbordgroep Onderneem! Tubbergen ontstaan, die bestaat uit verschillende ondernemers en ambtenaren. Een van de doelen van de klankbordgroep is het bevorderen van een betere samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid.”

De ondernemers hadden ook opmerkingen over de omgang met regels en procedures. Roy de Witte: “Bij complexere vergunningaanvragen hebben we een vooroverleg ingesteld. Hierdoor hebben de ondernemers  de mogelijkheid om vrij eenvoudig aanpassingen te doen, voordat zij de officiële vergunning aanvragen. De inzet van digitale hulpmiddelen bij bouw- en milieucontroles geven ondernemers de gelegenheid zelf digitaal aan te geven of de eventuele tekortkomingen zijn weggenomen. Ook is er de laatste jaren al sprake van flexibelere bestemmingsplannen en verruiming van bestemmingsplanregels. Of dit verder verruimd kan worden, moet nog bekeken worden.”

De ondernemers binnen Onderneem! vinden de dienstverlening van de gemeente met sprongen vooruit gegaan: “Er is veel gebeurd en gedaan. Binnen een groep ondernemers en ambtenaren hebben wij een optimaal overlegorgaan in Onderneem!  Er zijn mooie resultaten  behaald en dat er nog vele zullen volgen, is geen aanname maar een zekerheid. Samen met elkaar hebben we de motivatie en de wil om de dienstverlening naar ondernemers sterker te maken en ook elkaar te versterken. We zijn partners van elkaar geworden op basis van vertrouwen en dit willen we de komende tijd verder uitbouwen en verstevigen.”

Gemeentehuis Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-