Coronavirus

Ondernemers opgelet!

Publicatiedatum: 
25 apr 2019

Er zijn bij ons signalen binnengekomen dat het bedrijf Voordeelpartner ondernemers namens de gemeente benadert. Ze vertellen dat ze nagaan of het bedrijf een ondernemingsplan heeft en/of ze vragen dit op te sturen. Zo niet dan zou de gemeente een boete opleggen aan de betreffende ondernemer, aldus Voordeelpartner.

Dit is niet correct. Voordeelpartner handelt niet in opdracht van de gemeente. Ook hebben we ondernemers niet gevraagd om een ondernemingsplan aan ons toe te sturen. Daarnaast is het enkele feit dat een ondernemer geen ondernemingsplan heeft voor de gemeente geen reden om een boete op te leggen.

Bij twijfel bellen
Wordt u benaderd door een bedrijf dat zegt namens de gemeente te handelen, maar vertrouwt u het niet? U kunt altijd contact opnemen met onze bedrijfsconsulent om dit na te vragen.