Nieuwe grondprijzen in 2024 voor bouwkavels in Tubbergen

De gemeente heeft de grondprijzen voor woningbouwkavels, bedrijfskavels en groen- en reststroken vastgesteld voor 2024. De prijzen zijn gebaseerd op een onafhankelijk taxatierapport en in overeenstemming met de markt. Voor woningbouwkavels, bedrijfskavels en groen- en reststroken betekent dit een stijging voor het jaar 2024. 

Jaarlijks worden de grondprijzen herzien om ze actueel te houden. In het grondbeleid is bepaald dat de gemeente marktconforme grondprijzen hanteert. Daarom wordt er jaarlijks een taxatiecommissie ingeschakeld. Zij geven advies over de juiste hoogte van de kavelprijzen in de huidige markt. Zo kan de gemeente zich aanpassen aan de markt, waarin ook andere aanbieders actief zijn. 

Advies

Om een gezonde concurrentie te behouden tussen nieuwbouw en bestaande bouw, wordt geadviseerd om de kavelprijzen het komende jaar te verhogen. De taxatiecommissie is van mening dat deze verhoging nodig is, zowel voor grotere als kleinere kernen. "Met het oog op het behoud van marktconforme tarieven, streven we naar een verhoging op advies van externe taxateurs", aldus Ursula Bekhuis-Groothuis.

Wijzigingen

De nieuwe grondprijzen zijn opgedeeld in drie categorieën: grotere kernen (Tubbergen, Geesteren, Albergen, Mariaparochie-Harbrinkhoek), middelgrote kernen (Vasse, Reutum, Fleringen) en kleinere kernen (Langeveen, Manderveen). Voor het jaar 2024 zijn de nieuwe tarieven als volgt vastgesteld: € 270,- per vierkante meter voor de grotere kernen, € 240,- per vierkante meter voor middelgrote kernen en € 230,- per vierkante meter voor kleinere kernen. Voor bedrijventerreinen gelden andere tarieven: € 125,- per vierkante meter voor grotere kernen, € 115,- per vierkante meter voor middelgrote kernen en € 100,- per vierkante meter voor kleine kernen. Al deze bedragen zijn exclusief btw. 

Naast de aanpassingen in grondprijzen in Tubbergen, worden ook de tarieven voor groen- en reststroken aangepast. De kosten voor stroken aan de voorzijde hebben een stijging van € 40,- naar € 50,- per vierkante meter en de stroken aan de achterzijde stijgen van € 75,- naar € 100,- per vierkante meter.

De nieuwe grondprijzen gelden vanaf 1 januari 2024 en worden weergegeven via de website www.kavelsintubbergen.nl.