Coronavirus

Nieuw 'veegplan' geeft inwoners Tubbergen meer bouwmogelijkheden

Publicatiedatum: 
29 apr 2020

Het 'veegplan' dat is opgesteld door de gemeente Tubbergen, heeft de bestaande bestemmingsplannen onder de loep genomen en geactualiseerd waar nodig. Zo kunnen inwoners sneller en eenvoudiger verbouwingen en aanpassingen op hun perceel realiseren.

Het nieuwe plan van het college heeft als belangrijkste doel om de bestaande bestemmingsplannen te actualiseren en vereenvoudigen. Zo zijn er verschillende zaken die voor inwoners van de gemeente Tubbergen makkelijker uitvoerbaar worden. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de verruiming van de huidige oppervlakteregeling aan bijgebouwen. Het nieuwe 'veegplan' geeft inwoners daarin de mogelijkheid om 50 procent van het bouwperceel te bebouwen. Dit geldt tot een maximaal perceeloppervlakte van 250 vierkante meter.

Naast die verruiming is het vereenvoudigen van verduurzaming ook een belangrijk aspect in het plan. Wanneer je de pui van je woning bijvoorbeeld breder maakt door extra isolatie, mag je nu wel over de rooilijn heen. Zo wil de gemeente de drempel voor verduurzaming van woningen verlagen.

Minder regels
De zogenaamde ‘deregulering’ (het verminderen van overheidsregels) die in dit geactualiseerde plan wordt toegepast, moet zowel voor de gemeente als voor de inwoners voor extra voordelen zorgen. “Minder regels zorgen voor een snellere afhandeling en het geeft meer ruimte voor aanpassingen en verbouwingen aan woningen”, legt wethouder Erik Volmerink uit. “Het nieuwe 'veegplan' geeft mensen bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun buitenruimtes binnen het bouwperceel makkelijker aan te passen, we merken dat die wens binnen de gemeente steeds meer leeft.”

Advies afgestemd op wensen inwoners
Mede door overleg met verschillende externe adviseurs, is het college tot een goed onderbouwd advies gekomen. Verschillende architectenbureaus en adviesbureaus binnen de gemeente Tubbergen hebben meegedacht over aanpassingen waar de inwoners echt wat aan hebben. Dit geeft het college een goede inkijk in de wensen van de inwoners. Volmerink is positief en enthousiast over de nieuwe plannen en ziet ook een veranderende houding binnen de politiek: “Waar het vroeger soms wel eens ging om strakke regels, willen we met deze plannen inwoners meer vrijheid geven en uitgaan van wat er wél kan.”

De gemeenteraad van Tubbergen moet het plan nog definitief vaststellen, maar wethouder Volmerink heeft goede hoop dat dit gaat lukken: “We bieden hiermee de inwoners meer ruimte en vrijheid om hun plannen te ontwikkelen."

Metselen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-