Coronavirus

Mijn Dorp 2030 / Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Mijn Dorp 2030

Logo mijn Dorp

Samenwerken met elkaar, hoe doen we dat binnen de gemeente Tubbergen?

Tubbergen zijn we samen. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente. Samen denken we na, maken we keuzes over de toekomst en werken we aan leefbare kernen.

Tubbergen is een echte plattelandsgemeente, waar het Noaberschap nog altijd een hele belangrijke plaats inneemt. Meedenken, elkaar helpen, samen de schouders eronder, dat zijn de kernwaarden van onze gemeente. Dat geldt ook voor de politiek. De gemeente Tubbergen wil niet van bovenaf regeren, maar samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een gemeente waar het voor iedereen goed wonen en werken is én blijft. Ook in de toekomst. Vanuit die gedachte zijn wij in 2015 met ons allen het traject Mijn Dorp 2030 gestart.


Mijn Dorp 2030

Mijn Dorp 2030 is een proces van vallen en opstaan gebleken. Van samen zoeken naar een goede manier van communiceren, samenwerken en kijken naar de toekomst. Mijn Dorp 2030 is maatwerk en daarom kan het proces in ieder dorp totaal anders uitpakken. Dat maakt het mooi, maar soms ook best lastig.

Voor Mijn Dorp 2030 bestond er geen recept en het bleek ook onmogelijk om dat van tevoren op te stellen. Dus zijn we op een dag gewoon begonnen. Buur(t)mannen en –vrouwen  zijn vanuit het gemeentehuis de dorpen ingetrokken en hebben zich aangesloten bij de inwoners. In de daaropvolgende jaren is elke kern in beweging gekomen. Passend bij het DNA van elk dorp, wordt er inmiddels volop nagedacht, gewikt, gewogen en worden concrete plannen gemaakt.


Buur(t)mannen en buur(t)vrouwen

Elk dorp heeft een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw, de verbinder tussen de gemeente en het dorp. Die ervoor zorgt dat de lijntjes kort zijn en laat zien dat de gemeente Tubbergen een goede partner is om mee samen te werken. Hieronder kunt u de volledige rolbeschrijving terugvinden. Nieuwsgierig wie de buur(t)man of buur(t)vrouw is in uw dorp? Ze stellen zichzelf voor:

Albergen
pdf Hans Morsink Albergen (PDF, 486.03 KB)
h.morsink@noaberkracht.nl

Geesteren
pdf Bianca Menderink Geesteren (PDF, 523.9 KB)
b.menderink@noaberkracht.nl

Harbrinkhoek-Mariaparochie
pdf Ronnie Nijhuis Harbrinkhoek Mariaparochie (PDF, 380.47 KB)
r.nijhuis@noaberkracht.nl 

Langeveen
pdf Jos van Olffen Langeveen (PDF, 1.01 MB)
j.vanolffen@noaberkracht.nl

Manderveen
pdf Ellen List Manderveen (PDF, 494.45 KB)
e.list@noaberkracht.nl

Reutum
pdf Bert Oelen Reutum (PDF, 583.5 KB)
b.oelen@noaberkracht.nl

Tubbergen
pdf Bianca Menderink Tubbergen (PDF, 498.9 KB)
b.menderink@noaberkracht.nl

Vasse
pdf Jos van Olffen Vasse (PDF, 791.86 KB)
j.vanolffen@noaberkracht.nl

Fleringen
pdf Martin Nijland Fleringen (PDF, 515.5 KB)
m.nijland@noaberkracht.nl
 

Kernwethouder 

Als dorp heeft u dus een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw. Daarnaast heeft elk dorp een eigen kernwethouder. De kernwethouder werkt nauw samen met de buur(t)man zodat de lijntjes tussen de gemeente en inwoners zo mogelijk nog korter zijn.

De kernwethouder is de ambassadeur van Mijn Dorp 2030. Hij of zij voert gesprekken met (groepen) inwoners over ideeën en kansen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten.

Wie is uw kernwethouder?

  • Hilde Berning: Albergen, Geesteren, Reutum, Vasse
  • Erik Volmerink: Fleringen, Harbrinkhoek Mariaparochie, Langeveen, Manderveen
  • Trees Vloothuis: Tubbergen


Meer informatie :

Rolbeschrijving buur(t)man
Mijn Dorp 2030, het verhaal
Inspiratiemiddag mei 2019
Inspiratiemagazine Mijn Dorp 2030 Tubbergen / gemeentegids 2018
Themakrant Mijn Dorp 2030, 2017
Folder Mijn Dorp 2030
Film Mijn Dorp 2030
Verslag evaluatiebijeenkomst februari 2017

Hieronder vindt u websites en Facebookpagina’s die de dorpen zelf hebben gemaakt voor het project Mijn Dorp 2030. De dorpen onderhouden dit zelf:

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Wanneer je zo met elkaar samenwerkt, past het opstellen van een traditioneel coalitieakkoord daar niet meer bij. Dat is de reden waarom de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft besloten een coalitie te sluiten met alle inwoners: het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT), de gezamenlijke agenda voor de toekomst. In het MAT staan de kernagenda’s, de kernoverstijgende thema’s en de financiële bijsluiter.

In 2019 hebben we met elkaar teruggekeken op het eerste jaar MAT en hebben we samen het MAT 2.0 opgesteld, aangevuld met de begroting. In het MAT 2.0 is voor een aantal plannen en projecten een begroting gemaakt voor de periode van 2019 – 2022.

Kernagenda per dorp

Voor elk dorp is een kernagenda opgesteld, waarin per thema staat wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wie daarin welke rol heeft. Deze kernagenda’s en de voortgang per project is terug te vinden in de begrotingsapp.

MAT 2.0 Magazine

Het magazine MAT 2.0 / 2020 inclusief gemeentelijke informatie (november 2019) is in beperkte oplage beschikbaar. In het gemeentehuis in Tubbergen is een gedrukt exemplaar af te halen bij de receptie en hier vindt u de digitale versie van het magazine.

Hieronder vindt u de documenten van het MAT 2.0 die de gemeenteraad op 11 november 2019 heeft vastgesteld.


Nieuwsgierig naar de voortgang?

Bekijk dan onderstaande recente persberichten, check de begrotingsapp of neem contact op met uw kernwethouder of buur(t)man of buur(t)vrouw. Houd ook Op en rond de Essen in de gaten, want daar staat geregeld een leuk artikel in over Mijn Dorp 2030 met informatie uit onze dorpen.

25-10-2021 https://www.tubbergen.nl/ook-huurders-krijgen-80-euro-voor-energiebespar...
07-10-2021 https://www.tubbergen.nl/intentieovereenkomst-voor-oprichting-groengasbe...
04-10-2021 https://www.tubbergen.nl/toegankelijkheid-wordt-de-norm-de-gemeente-tubb...
28-09-2021 https://www.tubbergen.nl/saamhorigheid-op-nationale-burendag
23-09-2021 https://www.tubbergen.nl/alle-kinderen-mogen-mee-beslissen-tubbergen-ald...
19-09-2021 https://www.tubbergen.nl/een-dorpskern-waarin-ontmoeting-dienstverlening...
16-09-2021 https://www.tubbergen.nl/bouwen-voor-starters-reutum
09-09-2021 https://www.tubbergen.nl/herinrichting-entree-fleringen-feestelijk-afgerond
03-09-2021: https://www.tubbergen.nl/buren-stropen-de-mouwen-op-voor-metamorfose-van...
07-07-2021 https://www.tubbergen.nl/woonvisie-2021-gemeente-tubbergen
 

Interviews over het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (2018)
De Wethouder https://youtu.be/uG3-u9ZCJ5I
De Burgemeester https://youtu.be/iTIYZE5ZmKw
Het Gemeenteraadslid https://youtu.be/4dcZBvPSwrQ
De Buurtvrouw https://youtu.be/5BANtsUT4IU
De Inwoner https://youtu.be/LYh1tdS5zTo
De Ondernemer https://youtu.be/0rFcXISQDPo

Kernavonden

De kernavonden vormen een onderdeel van de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad van Tubbergen, waarbij de gemeenteraadsleden een bezoek brengen aan een dorp.

Doel van deze kernavonden is om dichter bij de inwoners te staan en van elkaar te leren. Tijdens deze avonden bespreken we de voortgang van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 2.0 en kijken we vooruit naar de uitdagingen voor de komende jaren.

Vanwege corona liggen deze kernavonden helaas stil. Het geeft ons wel de mogelijkheid om terug te kijken. We hebben een aantal mooie bijeenkomsten gehad, met een grote opkomst. Zo’n massale belangstelling is natuurlijk geweldig, maar we merken dat het juist daardoor niet mogelijk is om écht met inwoners in gesprek te gaan. Terwijl de gemeenteraad dat juist wel graag wil. Daarom benutten we de komende periode benutten om in groepjes van 3 raadsleden aan te sluiten (waar nodig digitaal) bij een vergadering van de dorpsraad of de werkgroep Mijn Dorp 2030. Dan bespreken we de ervaringen en de verwachtingen tot nu toe en kijken we samen vooruit. Ook bespreken we dan op welke manier we de kernavonden beter kunnen invullen. 


Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Reutum op 23 maart 2020


Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Fleringen op 9 maart 2020

Wegens omstandigheden begint dit niet om 19:30 uur maar om 20:00 uur.


Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Geesteren op 25 november 2019

Update: De kernavond in Geesteren wordt gehouden op 10 december vanaf 20:15 uur in Zaal Kottink


Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Harbrinkhoek Mariaparochie op 9 december 2019:


Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Vasse op 12 november: