Coronavirus

Mening ondernemers belangrijk voor gemeente

Publicatiedatum: 
5 sep 2018

Variërend van kapper tot ICT-er, van modewinkeleigenaar tot aannemer in de gemeente Tubbergen hebben we maar liefst zo’n 1200 ondernemers. Sommige bedrijven hebben veel werknemers en andere zijn ZZP-er. Voor de gemeente maakt dat niet uit, zij hecht waarde aan alle ondernemers.

“We willen onze ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen”, vertelt wethouder Ursula Bekhuis. “Dat is belangrijk, omdat zij een waardevolle plek hebben in de samenleving. Ze bieden allerlei voorzieningen en zorgen voor werkgelegenheid in de gemeente. Ook zijn ze belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Ze sponsoren bijvoorbeeld sportclubs en/of evenementen ”

Iedere twee jaar voeren Lexnova en MKB-Nederland een onderzoek uit naar de ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’, bestaande uit een online vragenlijst gericht op tevredenheid, communicatie, het imago van de gemeente en de prijs-kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten. Uit hun meest recente onderzoek blijkt dat ondernemers in het MKB meer tevreden zijn over de gemeente Tubbergen dan bij de laatste peiling. “Twee jaar geleden gaven ze ons een 6.2”, weet de wethouder. “Dat is nu gestegen naar een 6.8. Die stijging is natuurlijk erg positief en we gaan ons best doen om dit vast te houden.”

Aan het onderzoek heeft 10% van de gevraagde MKB-ondernemers meegedaan. “Dat is geen hoog responspercentage, maar desondanks nemen we de uitslag wel serieus. De positieve punten werden vooral gevonden in het feit dat de gemeente nu een vast eerste aanspreekpunt heeft speciaal voor ondernemers; de bedrijfsconsulent. Ook zijn we betrouwbaar en klantgericht volgens de respondenten, twee kwaliteiten die we zelf ook belangrijk vinden.”

Bianca Menderink, bedrijfsconsulent: “Ik ben voor ondernemers het eerste aanspreekpunt bij de gemeente. Ondernemers die met een vraag zitten of behoefte hebben aan hulp of informatie kunnen bij mij terecht. Dat geldt ook voor mensen die een onderneming willen starten. Ik vraag hen mij vanaf het begin mee te nemen, zodat we in een vroeg stadium weten wat wel en niet mogelijk is, of wat we kunnen aanpassen zodat het wel mogelijk wordt.” 

Uit het onderzoek kwamen ook drie aanbevelingen naar voren: bezoek regelmatig ondernemers, organiseer speciale bijeenkomsten met ondernemers en betrek ondernemers bij het bepalen van beleid of geef ze inspraakmogelijkheden. “Toch doen we al best veel van wat hier genoemd wordt”, aldus Bekhuis. “Per week bezoeken we gemiddeld 1,5 bedrijf. Soms met het hele college en soms gaat een wethouder of de bedrijfsconsulent alleen. Ook hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers. Themabijeenkomsten, een startersbijeenkomst en een jaarlijkse Dag van de Ondernemer, om wat voorbeelden te noemen. In juni jl. is er nog een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen in de gemeente. Dat is zeer positief ervaren en we gaan kijken hoe we hier een vast vervolg aan gaan geven, bijvoorbeeld in de vorm van een ondernemersraad. Verder hebben we nog een nieuwsbrief speciaal voor ondernemers, die we gemiddeld een keer per maand versturen.”

“Het lijkt erop dat nog niet alle ondernemers weten wat we allemaal doen”, concludeert Bekhuis. “We willen daarom nog meer gaan inzetten op de communicatie over wat wij allemaal voor ondernemers kunnen betekenen en organiseren.

Ondernemers die zich willen aanmelden voor de nieuwsbrief of om een andere reden graag in contact willen komen met de gemeente, kunnen contact opnemen met bedrijfsconsulent Bianca Menderink, b.menderink@noaberkracht.nl, 06-20368668.

mkb
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-