Coronavirus

Melding, compliment, klacht, zienswijze, bezwaar

Melding doen

Heeft u een vraag of melding over:

  • Openbare ruimte (bijvoorbeeld: losliggende stoeptegel, zwerfafval, vernielingen, ect.)
  • Hulpvraag Zorg
  • Gevonden en verloren voorwerpen
  • Meldpunt Water

 

Dan kunt u dit bij de gemeente melden.

Link: melding doen

 

Compliment geven

Bent u tevreden over de dienstverlening van de gemeente? Wij horen het graag!

Als wij weten wat wij volgens u dienen te koesteren, dan kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Link: Compliment geven

 

Klacht indienen

Heeft u een klacht over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente? Dan kunt u hier een klacht indienen.

Link: over klachten

 

Zienswijze /  bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit, bijvoorbeeld een evenementenvergunning, een dwangsombesluit of een omgevings-vergunning voor het bouwen van een woning? Lees dan hoe u een bezwaarschrift indient.

Link: bezwaar maken

 

Bezwaar Belastingen / WOZ / leges

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u schriftelijk of digitaal bezwaar maken.

Link: bezwaar maken Belastingen / woz / leges

 

Overige vragen

Via dit contactformulier kunt u uw vraag stellen. Dit formulier komt terecht bij de medewerker, die deskundig is op het onderwerp van uw vraag. De gevraagde gegevens met een sterretje zijn verplichte velden. U logt in via DigiD. Dit heeft als voordeel dat uw persoonsgegevens al voor u ingevuld worden. Daarnaast wordt uw bericht als zaak in ons digitale systeem in behandeling genomen.

Link: Overige vragen