Coronavirus

Meedenken over de openbare ruimte in uw dorp? Dat kan!

Publicatiedatum: 
7 dec 2017

Hoe mooi zou het zijn als je zelf kon beslissen hoe de openbare ruimte in jouw buurt eruit zou kunnen zien. In de gemeente Tubbergen kan dat binnenkort. Hoe? Daarover gaan de dorpsraden en de gemeente graag in gesprek met de inwoners van de dorpen.

Binnen het proces Mijn Dorp 2030 kijkt de gemeente Tubbergen samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in ieder dorp. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

De gemeente Tubbergen en de dorpsraden werken samen aan een eerste visie per dorp, uitgewerkt op kaarten. Zij proberen hiermee een heldere visie te geven over de kwaliteit van de openbare ruimte (denk hierbij aan bijvoorbeeld paaltjes en borden op plekken waar zij niet functioneel zijn), het openbaar groen, spelen, uitgifte groen en de grootte van te planten bomen.

De dorpsraden juichen deze ontwikkelingen toe en nodigen, mede namens de gemeente Tubbergen, de inwoners per dorp uit voor een inloopbijeenkomst over dit onderwerp in hun dorp. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen inwoners binnenlopen op het tijdstip dat hen het beste past. De Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) en de dorpsraad van het dorp zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Tevens zijn landschapsarchitect A. Bijkerk, Adviseur openbare ruimte J. Mauritz en de gemeentelijke beleidsmedewerkers aanwezig. Zij beantwoorden uw vragen en nemen uw ideeën mee in onze visie. De inloop wordt op onderstaande momenten in de dorpen georganiseerd.

Plaats

Datum

Locatie

Tijd

Tubbergen

16 april 2018

't Oale Roadhoes

19.00 tot 21.00 uur

In Albergen, Fleringen, Reutum, Harbrinkhoek/Mariaparochie, Geesteren, Vasse, Manderveen en Langeveen heeft deze avond reeds plaatsgevonden. Waar in bovenstaand overzicht ‘volgt’ staat is de informatie dit moment nog niet bekend. Zodra een nieuwe inloopbijeenkomst gepland is wordt dit gepubliceerd op de gemeentepagina in de Op en Rond de Essen en op deze pagina.

mijn dorp 2030 b
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-